Omschrijving

Voor een brede groep van gebruikers van zowel manuele en elektrische rolstoelen bestaat er een grote onzekerheid over de haalbaarheid van een bepaald af te leggen traject. De kwaliteit van veel voetpaden in Vlaanderen (en bij uitbreiding wereldwijd) laat vaak te wensen over. Dit zorgt ervoor dat veel van deze voetpaden moeilijk te gebruiken zijn voor rolstoelpatiënten. Hierdoor ontstaat er een grote onzekerheid bij deze patiëntengroep, met mogelijks een vergroot isolement als gevolg.

Vanuit het Centrum voor ZorgTechnologie werd er, samen met het departement Productontwikkeling, een concept uitgewerkt voor een rolstoelnavigatiesysteem. Dit navigatiesysteem werkt analoog aan een klassiek GPS systeem, maar houdt rekening met de kwaliteit van de voetpaden die gevolgd moeten worden.

Tijdens deze masterthesissen zal het door de Productontwikkeling voorgestelde systeem verder worden uitgewerkt tot een proof-of-concept systeem.