Neurobi

Omschrijving:

De Neurobi vormt de combinatie van de twee meest gebruikte instrumenten (bipolaire micropincet en microschaar) binnen de micro-neurochirurgie. Momenteel moet er, gedurende een operatie zeer vaak gewisseld worden tussen deze instrumenten wat de kwaliteit van de ingreep op vele vlakken negatief kan beïnvloeden. Niet alleen is het tijdrovend en vermoeiend voor de chirurg, ook is het telkens inbrengen en uithalen van de verschillende instrumenten risicovol. De Neurobi vermijdt dit wisselen en optimaliseert de algemene kwaliteit van een ingreep.