Omschrijving:

In een stedelijke context kunnen enkele trappen aan de voordeur van een (rij) woning de mobiliteit van een rolstoelgebruiker erg hinderen. De impact van deze trappen kan verklaard worden doordat de voordeur vaak de enige uitweg tot de straat is, permanente constructies op het voetpad bij wet verboden zijn en het voetpad in de stad vaak maar een beperkte breedte heeft. Bovendien is het vaak niet toegestaan dat de rolstoelgebruiker de (al dan niet aanwezige) parkeerruimte voor de deur mag opeisen. Hierdoor kunnen bestaande oprijgoten niet gebruikt worden doordat ze ofwel te lang zijn ofwel een te grote hellingshoek hebben.

Tijdens deze masterproef zal een oplossing gezocht worden om rolstoelgebruikers toe te laten hun huis eenvoudig te verlaten en betreden. Dit werk zet een masterproef van Productontwikkeling verder.