SAM

Omschrijving


Dementie is een ziekte met een progressieve achteruitgang van met menselijk geheugen. Tot op heden is de ziekte ongeneeslijk en enkel af te remmen door het toedienen van medicatie. ‘Smart Aid for your Memory’ (SAM.) ondersteunt het geheugen van deze mensen. SAM verhoogt de zelfstandigheid en bevordert de levenskwaliteit van de dementerende en de mantelzorger. Het horloge onthoudt afspraken, herinnert de persoon met dementie aan belangrijke taken, registreert uitgevoerde taken en begeleidt hem/haar bij het maken van complexe handelingen. Het nemen van medicatie wordt geregistreerd zodat een repetitieve inname wordt vermeden. De problemen die zich opstapelen bij beginnende tot gevorderde dementie worden door SAM tot een minimum herleidt.