Omschrijving

SLAM staat voor Simultaneous Localization and Mapping, en omvat het opstellen van een kaart van de omgeving en het tegelijktijdig lokaliseren van een robot in die omgeving. Een biologisch (op vleermuizen) geïnspireerd SLAM systeem wat gebruik maakt van sonarsensoren is ontwikkeld aan de universiteit Antwerpen. Een mogelijke toepassing van dit SLAM systeem ligt in het automatiseren van elektrische rolstoelen voor gebruikers met zware motorische beperkingen. Tijdens deze masterproef zal een reeds geïmplementeerde versie van dit BatSLAM systeem worden uitgewerkt naar een real-time systeem op een elektrische rolstoel.