Sonar Vision

Omschrijving

Blinden en slechtzienden hebben in afnemende mate toegang tot de buitenwereld. Door de toename van elektronische producten, communicatiemiddelen en sociale media, versnelt de levensstijl van de samenleving waardoor de blinde samenleving steeds meer achterloopt. We leven in een visuele omgeving waar men vooral afhankelijk is van visuele kenmerken en signalisaties.

De overmacht van de visuele perceptie binnen mobiliteit is een groot probleem voor blinden. Dit probleem is prominent aanwezig in Europa, waar de straatomgeving veel heterogener is samengesteld dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Ook wordt de straatomgeving drukker, gevaarlijker en onvoorspelbaarder door de toename van transportmiddelen, snelle verandering van omgevingen en gebrek aan signalisatie voor blinden. Hoewel human echolocalisatie steeds meer aan populariteit wint, blijven er veel steken in hun dagelijkse routine door het gebrek aan motivatie of vaardigheden om deze skill aan te leren. Vanuit deze probleemstelling start dit project waarin onderzocht wordt hoe deze problemen kunnen verholpen worden. Het resultaat is Sonar Vision, een electronic Travel Aid voor blinden.

Sonar Vision heeft als doel de mobiliteit bij blinden te verbeteren door hulp aan te bieden bij navigatie, vermijden van obstakels en het oversteken van kruispunten. Het toestel bestaat uit 2 polsbanden met trilactuatoren die de gebruiker helpt bij het ontwijken van obstakels op voetpaden en het oversteken van kruispunten, en een 3D sonar systeem dat 3D informatie levert over de omgeving binnen een radius van 180°. Het toestel levert auditieve feedback voor navigatie m.b.v. GPS. Alle modules worden via inductie opgeladen.