Faciliteiten

Het Centrum voor ZorgTechnologie maakt de vertaalslag tussen de twee werelden van de zorg-actoren en de technologieontwikkelaars en is daarom een toegevoegde waarde voor alle partijen. Het louter samenbrengen de van twee sectoren levert in de praktijk onvoldoende resultaten op omdat de leefwerelden ver uit elkaar liggen.

CZT werkt als een ‘onafhankelijke katalysator’ en analyseert  enerzijds de noden en behoeften van de zorgsector naar haalbare commerciële opportuniteiten en begeleidt het ontwikkelingsproces tot nieuwe bruikbare oplossingen. (Pad van vraag naar aanbod). Anderzijds analyseert ze ideeën van KMO’s om eventuele valkuilen reeds in een vroeg stadium van de ontwikkeling te vermijden en test ze ontwikkelingen in een gecontroleerde proeftuinomgeving.(pad van aanbod naar vraag)

Er is nood aan een intermediaire, niet commerciële organisatie tussen de bedrijfswereld en de zorgsector. Het Centrum voor ZorgTechnologie kan deze rol vervullen uitgaande van een uniek concept met een brede expertise.

Wat doen we:

  • Brainstorming met de zorgsector
  • Analyse van ideeën van KMO's
  • Matchmaking
  • Onderzoeksprojecten
  • Begeleiding en coaching van studentenprojecten
  • Projectmanagement

Wat bieden we:

interdiciplinaire labofaciliteiten en expertise

 

Contact

Centrum voor Zorgtechnologie
Lies Peeters
Tel. 032658913
Lies.Peeters@uantwerpen.be