Een jong centrum met heel wat ervaring

Centrum Technologie voor Gehandicapte personen als voorloper van het Centrum voor ZorgTechnolobie

In de jaren ‘80 stelde Victor Claes vast dat veel mensen als gevolg van een ernstige handicap in een sociaal isolement terecht kwamen en meer als een voorwerp dan als een mens behandeld ­werden. Hoewel de technologie voorhanden was, was er nauwelijks interesse vanuit de ­industrie wegens de relatief kleine groep “klanten”.
Victor besliste hierop om zijn ingenieurskennis aan te wenden om de levenskwaliteit van mensen met een handicap te verbeteren. Hij ontwikkelde in zijn vrije tijd tal van elektronische hulp­middelen die bijvoorbeeld de communicatie of de mobiliteit van mensen met een handicap verbeterden
In 1990 werd het Centrum Technologie voor ­Gehandicapte personen (CTG) officieel opgericht in de schoot van het laboratorium voor Fysiologie van de Universiteit Antwerpen.

Het CTG ontwikkelde enkele innovatieve hulpmiddelen  zoals : epilepsiealarmeringsystemen, Tablet besturing voor rolwagens, mini-joystick, Lidar voor obstakeldetectie.

Op 1 december 2009 ging Victor Claes op pensioen. Zijn jarenlange inzet zal echter niet verloren gaan. Op de fundamenten van zijn werk richtte de UA in samenwerking met de Antwerpse hogescholen Artesis en Karel de Grote-hogeschool, het Centrum voor ZorgTechnologie op. Dat in dezelfde geest concrete oplossingen zoekt voor concrete problemen.


Victor blijft actief betrokken, een ideaal stopt immers niet op de pensioenleeftijd.

Contact

Centrum voor Zorgtechnologie
Lies Peeters
Tel. 032658913
Lies.Peeters@uantwerpen.be