Onze aanpak

Katalysator
Het CZT profileert zich als katalysator tussen de zorgsector en de industrie. Ze capteert concrete problemen binnen de zorgsector, analyseert ze (multidisciplinair) en maakt de transitie van een zorgprobleem naar concrete specificaties (technisch, juridisch, economisch,…) rekening houdend met de ruime probleemcontext.

 

CZT is als kenniscentrum laagdrempelig en geniet door zijn neutraliteit en resultaatgerichte werking het vertrouwen van de zorgsector.

 

Anderzijds analyseert het Centrum voor ZorgTechnologie ideeën van KMO’s om valkuilen reeds in een vroeg stadium van de ontwikkeling te vermijden en test ze ontwikkelingen in een gecontroleerde proeftuinomgeving.

CZT brengt partijen bij elkaar en voegt waar nodig ontbrekende competenties toe, biedt infrastructuur aan, en stuurt de noodzakelijke samenwerking tussen gebruikers en ontwerpers en plaatst projecten in een breder socio-economisch kader.

Oplossingen moeten steeds tegemoet komen aan concrete behoeften, zodat ze impliciet een marktpotentieel vertegenwoordigen. Om concrete problemen aan te brengen doen we beroep op representatieve (zorg)organisaties die er in de dagdagelijkse praktijk mee worden geconfronteerd.

Al deze aspecten dragen bij tot een succesvolle innovatie die de zorgbehoevende en bij uitbreiding onze maatschappij ten goede komt.


Projectwerking

Een duidelijke projectwerking is een pijler van het Centrum voor ZorgTechnologie. Het CZT krijgt vele vragen maar niet alle vragen resulteren in concrete projecten. Daarom onderscheiden we twee belangrijke fasen in onze projectwerking:

De exploratiefase: In deze fase wordt het probleem bij CZT gedeponeerd en vervolgens multidisciplinair geanalyseerd. Samen met de probleemsteller wordt gekeken of er mogelijk valabele oplossingspaden kunnen worden uitgewerkt. Een exploratiefase hoeft niet per definitie uit te monden in een project. Vele studentenprojecten of brainstormgroepen kunnen typisch in deze fase worden ondergebracht.

Projectfase: In deze fase worden valabele pistes verder onderzocht. Een project wordt voorbereid. We gaan op zoek naar de benodigde expertises om een project tot een succesvol einde te brengen (projectscouting). Samen met de gevonden experts wordt een projectdefinitie uitgeschreven. In vele gevallen valt het uitschrijven van een projectdefintie samen met het invullen van een subsidieaanvraag.

Als tenslotte alle randvoorwaarden zijn voldaan, gaat het project in uitvoering. Een succesvol project mondt in principe uit in het opzetten van een valorisatietraject. Een valorisatietraject op zich kan opnieuw worden beschouwd als een project dat alle stappen dient te doorlopen. De laatste stap zal uitmonden in het vermarkten (licentie, spinoff, …) van het projectresultaat. 

Contact

Centrum voor Zorgtechnologie
Lies Peeters
Tel. 032658913
Lies.Peeters@uantwerpen.be