Projectwerking van CZT

Een essentiële  pijler van het Centrum voor ZorgTechnologie is de projectwerking. Daarin onderscheiden we  twee belangrijke fasen:

Schema van de verschillende projectfases

 

De exploratiefase: In deze fase wordt het probleem bij CZT aangemeld (of opgezocht) en vervolgens in detail geanalyseerd. Samen met de probleemsteller wordt gekeken of er mogelijk valabele oplossingspaden kunnen worden uitgewerkt. Een exploratiefase hoeft niet per definitie uit te monden in een project. Vele studentenprojecten of brainstormgroepen kunnen typisch in deze fase worden ondergebracht.

 

Projectfase: In deze fase worden valabele pistes verder onderzocht. Een project wordt voorbereid. We gaan op zoek naar de benodigde  partners en expertises om een project tot een succesvol einde te brengen (projectscouting). Samen met de gevonden experts wordt een projectdefinitie uitgeschreven. In vele gevallen valt het uitschrijven van een projectdefintie samen met het invullen van een subsidieaanvraag.

Als tenslotte alle randvoorwaarden zijn voldaan, gaat het project in uitvoering. Een succesvol project mondt in principe uit in het opzetten van een valorisatietraject. Een valorisatietraject op zich kan opnieuw worden beschouwd als een project dat alle stappen dient te doorlopen. De laatste stap zal uitmonden in het vermarkten (licentie, spinoff, …) van het projectresultaat.

 

In elk van de verschillende fasen kan het CZT de dispatching/broker rol spelen tussen de verschillende actoren: onderzoeksgroepen, bedrijven en zorgactoren.

Contact

Centrum voor Zorgtechnologie
Lies Peeters
Tel. 032658913
Lies.Peeters@uantwerpen.be