Overzicht van onze projecten

Bij de aanvang van projecten wordt er  samen met de probleemsteller wordt gekeken of er mogelijk valabele oplossingspaden kunnen worden uitgewerkt.

 Valabele pistes worden verder onderzocht. Een project wordt voorbereid. We gaan op zoek naar de benodigde  partners en expertises om een project tot een succesvol einde te brengen (projectscouting). 

Samen met de gevonden experts wordt een projectdefinitie uitgeschreven.
In vele gevallen valt het uitschrijven van een projectdefintie samen met het invullen van een subsidieaanvraag.

Als tenslotte alle randvoorwaarden zijn voldaan, gaat het project in uitvoering.

We onderscheiden verschillende projecttypes:

Contact

Centrum voor Zorgtechnologie
Lies Peeters
Tel. 032658913
Lies.Peeters@uantwerpen.be