Exploraties

Wij zien exploraties als kortlopende projecten waarin we bepaalde technologie of pistes verkennen aan de hand van concrete vragen vanuit de zorgsector of de industrie.

Vaak zijn exploraties ideaal als bachelorproef voor bachelorstudenten van de aan CZT verbonden faculteiten.