3D Sonar

Een sonar systeem, geïnspireerd op het echolocatiesysteem van vleermuizen, werd ontwikkeld aan de universiteit Antwerpen in het Active Perception Lab van de Faculteit BE, een onderzoeksgroep onder leiding van Prof. Dr. Herbert Peremans. Dit systeem, wat toelaat om objecten in de omgeving in 3D waar te nemen, wordt momenteel gecommercialiseerd in samenwerking met het CZT.

Een mogelijke toepassing van dit systeem wordt gezocht in het automatisch aansturen van elektrische rolwagens. De gebruikers van deze rolwagens worden in hun stuurcommando’s geassisteerd door omgevingsinformatie opgenomen door het sonar systeem. Dit kan uiteindelijk resulteren in algorithmes welke toelaten om automatisch door een deur te rijden, noodstoppen uit te voeren en gangen te volgen. In een finaal ontwerp kunnen zelflerende systemen mee geïntegreerd worden wat toelaat om kaarten op te bouwen van de omgeving en volledige autonome navigatie uit te voeren  (zoals BatSLAM).

Het filmpje toont sonar data opgenomen op een rijdende robot in een labo-omgeving. De felle pixels in de figuur geven aan dat er zich een object bevindt op de positie van de pixel.

Meer informatie over het sonar systeem kan gevonden worden in de publicatie: Steckel Jan, Andre Boen, and Herbert Peremans. "Broadband 3-D Sonar System Using a Sparse Array for Indoor Navigation." (2012): 1-11.