Groepswerk 2.0 - Studenten ondersteunen in de ontwikkeling van samenwerkingscompetenties

In hun latere beroepscontext zullen studenten vaak met anderen samenwerken. Dit is in verschillende opleidingsonderdelen een goede reden om voor groepswerk te kiezen. Daarbij gaan we er dikwijls vanuit dat studenten al doende leren samenwerken, met vallen en opstaan.

De ervaring leert ons echter dat samenwerken vaak een complex proces is. Studenten verwerven de competenties voor groepswerk dan ook niet zomaar vanzelf. Daarom stellen we in deze lunchvergadering een aantal initiatieven voor die erop gericht zijn studenten te ondersteunen in hun ontwikkeling van samenwerkingscompetenties.

Thema’s

Twee sprekers bespreken vanuit hun ervaring en onderzoeksexpertise hoe zij studenten leren samenwerken. Hoe werken ze met hun studenten actief rond samenwerking tijdens groepswerk? Wat kan er binnen een opleidingsonderdeel, en wat is er mogelijk in een opleiding? Concreet gaan ze onder meer in op de volgende thema’s:

 • Groepsdynamica
  Welke opdrachten en technieken zetten je studenten ertoe aan om na te denken over hun taken en rollen in de groep?
  >> bijvoorbeeld: over effectieve taak- en rolverdeling, groepscommunicatie, aannemen van een coachende houding
 • Opdrachten en tools
  Groepswerk is gericht op een einddoel, maar hoe kun je opdrachten en tools aanreiken die de communicatie en de besluitvorming in groepen bevorderen?
  >> bijvoorbeeld: omgaan met conflicten, hanteren van participerende besluitvorming, leren werken met debriefings
 • Leerlijnen
  Hoe ondersteunt een gefaseerde leerlijn de aandacht voor groepswerk in je opleiding?

Gastsprekers

Erik Franck - master Verpleeg- & Vroedkunde

Piet Van den Bossche - master Opleidings- & Onderwijswetenschappen

Leermateriaal

Presentatie Erik Franck - master Verpleeg- & Vroedkunde

Presentatie Piet Van den Bossche - master Opleidings- en Onderwijswetenschappen

Toelichting bij peer assessment systeem via Blackboard met factor wegingen (eerst inloggen, vervolgens de link aanklikken)