Modulair aanbod docentenopleiding 2020

In 2020 worden volgende 2 modules aangeboden, evenals de mogelijkheid om de afsluitende eindopdracht te maken:

  • Geven van Onderwijs
    Deze module (studietijd 20u) spitst zich toe op het microniveau: de lessen met studenten binnen een real-life onderwijssetting. Lesobservatie door én van enkele collega-deelnemers staat centraal. De module kan naar keuze gevolgd worden in het voor- of najaar. Er zal dit jaar zeker ook aandacht gaan naar de uitdagingen op vlak van online/offline-lesgeefgedrag ten tijde van corona. Het is wel noodzakelijk dat u daadwerkelijk lessen verzorgt in de door u gekozen periode!
     
  • Meebouwen aan de Onderwijsorganisatie
    In de module ‘Meebouwen aan de onderwijsorganisatie’ (studietijd 30u) overstijgen we het opleidingsonderdeel en gaat u op niveau van de opleiding, faculteit of universiteit aan de slag met onderwijs. Centraal in deze module staat de ontwikkeling van een onderwijskundig-didactisch initiatief dat bijdraagt tot de optimalisering van het curriculum. De module start in het voorjaar en loopt door in het najaar.

Wie in 2020 de drie modules van de ECHO-docentenopleiding (i.c. 'Ontwerpen van onderwijs', 'Geven van onderwijs' en 'Meebouwen aan de onderwijsorganisatie') zal hebben afgewerkt, kan de opleiding als geheel afronden. Afronding van de ECHO-docentenopleiding veronderstelt de uitwerking van een eindopdracht (studietijd 25u). Hierbij kan u kiezen of u een ECHO-onderwijstip uitwerkt dan wel een topic waarrond u al werkte tijdens één van de modules, verder uitdiept.

Vragen of suggesties?

Verdere concrete info over de modules van 2020, inclusief de contactmomenten hiervoor, vindt u terug in dit document. Indien uw vraag hierin niet beantwoord wordt, kan u uiteraard ook contact opnemen met de coördinator van de ECHO-docentenopleiding:

Dr. Ann Stes 
ann.stes@uantwerpen.be
tel. +32 3 265 43 53