Lunchsessies

Concept

In deze één uur durende sessies willen we een platform creëren voor de verspreiding van voorbeelden van goede onderwijspraktijk binnen onze universiteit.

In deze lunchsessies bieden we eerst aan een gastspreker de gelegenheid een onderwijspraktijk voor te stellen die binnen de eigen opleiding gerealiseerd werd. Hierna wordt ruimte gemaakt voor een kritische dialoog tussen de gastspreker en het publiek.

De voorbeelden van goede onderwijspraktijk zijn steeds gekoppeld aan actuele onderwijskundige thema’s. Deze thema’s  kunnen zich situeren op het niveau van de opleiding (bvb taalbeleid, toetsbeleid) alsook op het niveau van de individuele docent (bvb permanente evaluatie, activerende werkvormen en opdrachten).

Om zowel de interactie tijdens deze lunchvergaderingen als de transfer van de good practices te optimaliseren, schrijven we per sessie een zeer specifiek doelpubliek uit de Universiteit Antwerpen aan en beperken we ons telkens tot een klein deelnemersaantal.

Voor elke lunchsessie ontvangen alle leden van het onderwijzend personeel een uitnodiging via de nieuwsbrief onderwijs.

Deelname is  gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Inschrijven gebeurt elektronisch via het inschrijvingsformulier verbonden aan elke sessie.

 

Programma 2019-2020

 

Meer informatie en inlichtingen

Voor verdere inlichtingen kan je contact opnemen met echo@uantwerpen.be