Namiddagsessies

Concept

Om tegemoet te komen aan de vraag naar kortlopende initiatieven inzake onderwijskundige professionalisering enerzijds en naar activiteiten voor meer ervaren docenten anderzijds, organiseert ECHO 'Namiddagsessies Onderwijskundige Professionalisering'.

De behandelde thema’s zijn enerzijds gericht op basistechnieken en verdieping inzake doelstellingen, werkvormen, mediagebruik, toetsing enzovoort. Anderzijds wordt er ingespeeld op actuele thema’s binnen het hoger onderwijs zoals diversiteit, taalbeleid en competentiegerichte curricula. Elk thema wordt op een activerende manier uitgewerkt: theoretische informatie wordt afgewisseld met concreet voorbeeldmateriaal, discussies en korte opdrachten.

Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Inschrijven gebeurt elektronisch via het inschrijvingsformulier dat met elke sessie verbonden is.

Voor elke namiddagsessie ontvangen alle leden van het onderwijzend personeel een uitnodiging via de nieuwsbrief onderwijs.
Ongeveer één week voor de eigenlijke sessie ontvangt u meer praktische informatie over de sessie.

 

Voor verdere informatie kan je contact opnemen met echo@uantwerpen.be