Studienamiddag drinkwaterkwaliteit - leerstoel water-link

Op 19 oktober 2020 wordt de studienamiddag Drinkwaterkwaliteit in het kader van de leerstoel water-link georganiseerd.

Deze leerstoel kwam tot stand met de steun van water-link, het integrale waterbedrijf van groot Antwerpen en omgeving.

Het doel van deze leerstoel is de veiligheid van kraantjeswater nog beter te beheersen doorheen de hele drinkwaterketen: van bron en productie over distributie tot levering bij de klant. De onderzoeksactiviteiten binnen de leerstoel zijn uniek en omvatten verschillende disciplines: chemische analyse, risicobeoordeling, watertechnologie en sociologie.

Deze studienamiddag brengt een overzicht van de voorlopige resultaten van de onderzoeksactiviteiten.

Programma

13u00: Ontvangst met eerlijke koffie en koekjes

13u30: Opening studienamiddag

Prof. dr. Silvia Lenaerts, Vice-rector Valorisatie & Ontwikkeling;Voorzitter IMDO, Universiteit Antwerpen

Dhr. André Gantman, Voorzitter water-link

13u50: Het Vlaams beleid over micropolluenten en drinkwater

Dhr. Bernard de Potter, Administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

14u10: Screening van organische micropolluenten

Prof. dr. Pieter Joos, water-link/Universiteit Antwerpen & dr. Tim Van Winckel, Universiteit Antwerpen

14u30: Richtlijnen voor toxiciteit van drinkwater

Prof. dr. Ronny Blust, Universiteit Antwerpen

14u50: Patronen in de consumptie van kraantjeswater

Dhr. Robbe Geerts & Prof. dr. Frederic Vandermoere, Universiteit Antwerpen

15u10: Micropolluenten in water: de Nederlandse aanpak

Dhr. Hans De Groene, directeur Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin)

15u30: Slotwoord

Prof. dr. ir. Siegfried Vlaeminck, promotor leerstoel water-link

15u40: Duurzame receptie

Locatie

Klooster van de Grauwzusters, Promotiezaal, Gebouw S, Lange Sint-Annastraat 7, Antwerpen