Lezingenreeks Actuele problemen - 2018

UAntwerpen - Faculteit Rechten - Master in de veiligheidswetenschappen

Actuele Veiligheidsproblemen – lezingenreeks

Bij terroristische aanslagen, een niet te stuiten vluchtelingenstroom, het uitbreken van een epidemie, de milieu-impact van industriële productie, maar ook bij situaties van burn-out, stress op het werk, voedselproductie, e.a. komen verschillende aspecten van veiligheid/welzijn kijken. De master in de veiligheidswetenschappen speelt in op de nood aan gedegen kennis en kunde om met dergelijke problematieken om te gaan.

Binnen het opleidingsonderdeel ‘Actuele Problemen’ organiseert de master in de veiligheidswetenschappen een aantal lezingen waarbij de studenten actief worden betrokken en die kunnen worden bijgewoond door al wie interesse heeft in veiligheid. Elke avond is opgebouwd rond een actueel veiligheidsthema.

Sprekers vanuit verschillende disciplines worden gevraagd hun expertise te delen over een welbepaald topic waarrond de studenten dit jaar werken. Het publiek wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan. Hieronder vindt u een overzicht van de lezingen die in academiejaar 2017 - 2018 worden georganiseerd.

Praktisch

Aanvangsuur: 18u 5 maart - gebouw R
R 012
12 & 19 maart - gebouw C
C003 Prinsstraat, 2000 Antwerpen