Lezingenreeks: Actuele veiligheidsproblemen

Veiligheid is een wereldwijd hot topic

Bij terroristische aanslagen, een niet te stuiten vluchtelingenstroom, het uitbreken van een epidemie, de milieu-impact van industriële productie, maar ook bij situaties van burn-out, stress op het werk, voedselproductie, e.a. komen verschillende aspecten van veiligheid/welzijn kijken. De master in de veiligheidswetenschappen speelt in op de nood aan gedegen kennis en kunde om met dergelijke problematieken om te gaan.

Binnen het opleidingsonderdeel ‘Actuele Problemen’ organiseert de master in de veiligheidswetenschappen een aantal lezingen waarbij de studenten actief worden betrokken en die kunnen worden bijgewoond door al wie interesse heeft in veiligheid. Elke avond is opgebouwd rond een actueel veiligheidsthema.

Sprekers vanuit verschillende disciplines worden gevraagd hun expertise te delen over een welbepaald topic waarrond de studenten dit jaar werken. Het publiek wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan. Hieronder vindt u een overzicht van de lezingen die in 2017 worden georganiseerd.

Programma

 • Donderdag 4 mei – PREVENT-SEA: Bescherming van de Belgische kust tegen overstromingen als gevolg van klimaatverandering
  Caroline Lootens, afdelingshoofd – juriste, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust – Vlaamse Overheid
  Steve Timmermans, adviseur – ingenieur, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust – Vlaamse Overheid
   
 • Donderdag 11 mei – AGRESSIE IN HET VERKEER: Wat is 'road rage'?
  Ludo Kluppels, verkeerspsycholoog en expert gedragspsychologie, Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid (BIVV)
  Hubert Ruypers, gewezen commissaris en teamleider verkeersongevallenonderzoek, Lokale Politie Antwerpen
   
 • Donderdag 18 mei – CYBERSECURITY: Hoe digitale oorlogvoering interstatelijke relaties verandert & het onderscheid tussen publiek en privaat doet vervagen
  Lianne Boer, juriste, expertise in cyber war, Vrije Universiteit Amsterdam
  Katleen Gabriels, specialiste ICT-ethiek, Vrije Universiteit Brussel