De Prijs Rudi Verheyen is een jaarlijkse prijs voor wetenschappelijk werk (een doctoraat of loopbaan van wetenschappelijk onderzoek) met een bijzondere verdienste voor het Vlaamse milieu- en natuurbeleid. De Prijs is een eerbetoon aan het levenswerk, de inzet en de persoon van wijlen professor Rudi Verheyen voor zijn wetenschappelijke bijdrage aan het milieu- en natuurbeleid in Vlaanderen. De prijs is een aanmoediging voor onderzoekers die het Vlaamse milieu- en natuurbeleid voeden met hun wetenschappelijk doctoraatsonderzoek of vanuit internationaal perspectief. 

 Aan de prijs is een geldsom verbonden van 10.000 euro. Het toegekende bedrag kan besteed worden voor het verder zetten van milieu - of natuuronderzoek, het opstarten van nieuw beleidsgericht onderzoek, de disseminatie van onderzoeksresultaten, het voorbereiden van een publicatie, of voor de realisatie van een concreet milieu- of natuurproject kaderend in de doelstellingen van het Vlaams milieu- en natuurbeleid.

De Prijs Rudi Verheyen 2021 wordt door de Vlaams Minister van Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) ingesteld aan de Universiteit Antwerpen. Het Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling (IMDO) van de Universiteit Antwerpen staat samen met het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid in voor de organisatie van de prijs. De laureaat wordt voorgedragen door een onafhankelijke jury van deskundigen.

Beoogde kandidaten voor de oproep 2021

De Prijs Rudi Verheyen wordt in 2021 uitgereikt aan een junior onderzoeker voor doctoraal onderzoek relevant voor het Vlaams natuur - en milieubeleid. De oproep 2021, richt zich tot doctoraal gepromoveerden uit de periode 2016-2021. De kandidaten moeten aantonen dat hun onderzoekswerk (uit alle mogelijke disciplines) potenties heeft voor het natuur- en milieubeleid in Vlaanderen of dat beleid reeds daadwerkelijk heeft beïnvloed. 

Screening en beoordeling inzendingen

De kandidaatsdossiers worden beoordeeld door een jury van onafhankelijke deskundigen. De jury wordt voorgezeten door prof. dr. Silvia Lenaerts, vicerector Valorisatie en Ontwikkeling  en voorzitter IMDO, Universiteit Antwerpen. De juryleden zijn beslagen in de materie van de milieuwetenschappen en/of het Vlaams milieu- en natuurbeleid. Zij beoordelen de inzendingen vanuit hun wetenschappelijke of maatschappelijke achtergrond. De jury beraadslaagt in oktober en hanteert  een aantal selectiecriteria voor de beoordeling van het onderzoek en de bijdrage ervan aan het Vlaamse milieu- en natuurbeleid.

De inzendingen worden beoordeeld op basis van volgende selectiecriteria:

 1. Wetenschappelijke meerwaarde, publicaties, octrooien, internationale disseminatie, grensverleggend en innovatief karakter van het onderzoek;
 2. Economische en maatschappelijke toepasbaarheid met impact op Vlaanderen, specifieke relevantie voor het Vlaamse milieu- en natuurbeleid, betrokkenheid van maatschappelijke actoren, en beoogde aanwending van de prijs;
 3. Actualiteit van het onderzoeksthema, inpassing in duurzame ontwikkeling, en interdisciplinariteit.

Indien geen van de kandidaten voldoet aan de beoogde standaard, behoudt de jury zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen.

Laureaat en prijsuitreiking

De laureaat wordt bekendgemaakt  op een academische zitting binnen het jaar na de oproep. De Prijs Rudi Verheyen 2021 wordt plechtig uitgereikt door de Vlaams Minister bevoegd voor Omgeving.

Juryleden Prijs Rudi Verheyen 2021

Voorzitter:

 • Prof. dr. Silvia Lenaerts (Universiteit Antwerpen, vicerector Valorisatie & Ontwikkeling en Voorzitter IMDO)

Leden:

 • Prof. dr. Pegie Cool (Universiteit Antwerpen)
 • Em. prof. dr. Luc Hens (Vrije Universiteit Brussel) 
 • Prof. dr. Luc Lavrysen (Universiteit Gent)
 • Em. prof. dr. Pieter Leroy (Radboud Universiteit Nijmegen, Nl.)  
 • Prof. dr. Ilse Loots (Universiteit Antwerpen)
 • Prof. dr. Sandra Rousseau (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Prof. dr. Hans Van Dyck (Université Catholique de Louvain)
 • Prof. dr. Jaco Vangronsveld (Universiteit Hasselt)
 • Dr. Marleen Van Steertegem (Vlaamse Overheid-Departement Omgeving)
 • Dhr. Peter Cabus/dr. Philippe Van Haver (Vlaamse Overheid-Departement Omgeving)
 • Dr. Roger Dijkmans (VITO)