De Prijs Rudi Verheyen bekroont wetenschappelijk werk met een bijzondere verdienste voor het natuur- en milieubeleid in Vlaanderen en wordt sinds 2003 jaarlijks ingesteld aan de Universiteit Antwerpen door de Vlaams minister bevoegd voor Leefmilieu en Natuur, in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Alle wetenschappelijke disciplines betrokken bij het milieuonderzoek komen in aanmerking.

De prijs editie 2020 werd uitgereikt aan een senior onderzoeker op basis van een doctoraat of onderzoeksloopbaan, mede vanuit internationaal perspectief.

De plechtige uitreiking Prijs Rudi Verheyen editie 2019 en 2020 vond online plaats op 31 maart 2021.