De Prijs Rudi Verheyen bekroont wetenschappelijk werk met een bijzondere verdienste voor het natuur- en milieubeleid in Vlaanderen en wordt sinds 2003 jaarlijks ingesteld aan de Universiteit Antwerpen door de Vlaams minister bevoegd voor Leefmilieu en Natuur, in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Alle wetenschappelijke disciplines betrokken bij het milieuonderzoek komen in aanmerking.

De prijs editie 2020 wordt uitgereikt aan een senior onderzoeker op basis van een doctoraat of onderzoeksloopbaan, mede vanuit internationaal perspectief.

De uitreiking Prijs Rudi Verheyen editie 2019 en 2020 vindt gezamenlijk plaats op 31 maart 2021. De plechtige zitting zal online plaats vinden.

Inschrijven - klik hier

Programma

  • 19.00u  Verwelkoming 
  • 19.05u  Bekendmaking van de laureaten Prijs Rudi Verheyen 2019 en 2020  door prof. dr. Silvia Lenaerts, Juryvoorzitter 
  • 19.15u  Uitreiking Prijs
  • 19.20u  Laureaten aan het woord
  • 19.45u  Slottoespraak