Ondersteuning academisch schrijven (en meer) voor studenten

Wil je Monitoraat op Maat bekendmaken in je college? Voeg dan deze slide met informatie voor studenten toe aan je PowerPointpresentatie! 

Academische taalvaardigheid Nederlands

Tijdens hun opleiding moeten studenten de vereiste taalvaardigheid ontwikkelen om hun studie met succes te doorlopen en zich voor te bereiden op de toekomstige beroepsuitoefening. De praktijk wijst uit dat deze taalvaardigheidsontwikkeling niet voor iedereen vlot verloopt. Sinds 2006 organiseert de Universiteit Antwerpen voor studenten met een zwakkere achtergrond in academische taalvaardigheid gerichte ondersteuning in de vorm van een universiteitsbreed taalmonitoraat: het Monitoraat op Maat – Academisch Nederlands.

Ondersteuning voor studenten

Monitoraat op Maat organiseert gratis workshops en individuele begeleiding met als doel studenten te ondersteunen in hun academische taalontwikkeling of lacunes in de taalvaardigheid weg te werken. Daarnaast hebben alle studenten en opleidingen van de Universiteit Antwerpen toegang tot het ondersteunende zelfstudiepakket ‘Basisvaardigheden academisch Nederlands’ op Blackboard.

Workshops en sensibiliseringssessies in de opleiding

Monitoraat op Maat organiseert ook opleidingsspecifieke workshops en sensibiliseringssessies rond academische taalvaardigheid voor alle studenten van een opleiding. Neem contact op voor meer informatie.

Ondersteuning en advies voor opleidingen

Monitoraat op Maat ondersteunt en adviseert opleidingen in de ontwikkeling van een taalkrachtige leeromgeving. Opleidingen kunnen een beroep doen op Monitoraat op Maat voor advies over:        

 • het gebruik van kijkwijzers voor de beoordeling van taalvaardigheid
 • taalsteun bij opdrachten   
 • werkvormen rond (peer)feedback bij schriftelijke werkstukken
 • de opbouw van een leerlijn academische taalvaardigheid
 • professionalisering van docenten op het vlak van taalvaardigheidsondersteuning

'Betere taken en scripties: taalvaardigheid als hefboom'

Interne studiedag Universiteit Antwerpen rond taalbeleid en taalontwikkeling

3 mei 2016

Programma

Dürerzaal, Hof van Liere Stadscampus, Universiteit Antwerpen

PROGRAMMA

12.15 uur
Ontvangst en broodjeslunch  ​
13.15 – 16.45 uur

Verwelkoming 
Dirk Berckmoes, Monitoraat op maat - Universiteit Antwerpen

Aardig taalvaardig – Een nieuw taalbeleid gebouwd op goede praktijk 
Ann De Schepper, voorzitter Onderwijsraad Universiteit Antwerpen  

Naar een structureel taalvaardigheidsbeleid in het hoger onderwijs 
Reinhild Vandekerckhove (Universiteit Antwerpen), voorzitter Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie 

Keynote: Aandacht voor schrijfvaardigheidsontwikkeling in de universitaire opleiding 
Gert Rijlaarsdam (Universiteit Antwerpen/Universiteit van Amsterdam)   

Keuzesessies:

 • Sessie 1: Welke taalcompetentie mogen we van instromende studenten verwachten? 
  Voorzet door Hilde Vanderheyden (onderwijsadviseur bij AHOVOKS, Vlaamse overheid), aangevuld met bevindingen uit de opleidingen 
 • Sessie 2: Hoe begin je aan een leerlijn academische taalvaardigheid?
  Voorzet door Herbert De Vriese (Universiteit Antwerpen), aangevuld met goede praktijk uit de opleidingen 
 • Sessie 3: Hoe maak je van feedback een krachtig taalontwikkelingsinstrument? 
  Voorzet door Sarah Bernolet (Universiteit Antwerpen/Universiteit Gent) en Katrien Verreyken (Universiteit Antwerpen), aangevuld met goede praktijk uit de opleidingen

Samenvatting keuzesessies en afronding
Pol Cuvelier, academisch verantwoordelijke Monitoraat op maat - Universiteit Antwerpen

16.45 uur

Feestelijke receptie naar aanleiding van 10 jaar Monitoraat op maat!  

Presentaties

​Aardig taalvaardig – Een nieuw taalbeleid gebouwd op goede praktijk

Ann De Schepper
voorzitter Onderwijsraad Universiteit Antwerpen  

Naar een structureel taalvaardigheidsbeleid in het hoger onderwijs

Reinhild Vandekerckhove (Universiteit Antwerpen)
voorzitter Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie

Keynote: Aandacht voor schrijfvaardigheidsontwikkeling in de universitaire opleiding

Gert Rijlaarsdam (Universiteit Antwerpen/Universiteit van Amsterdam)

Keuzesessie 1: Welke taalcompetentie mogen we van instromende studenten verwachten?

Hilde Vanderheyden 
onderwijsadviseur bij AHOVOKS, Vlaamse overheid

Keuzesessie 2: Hoe begin je aan een leerlijn academische taalvaardigheid?

Herbert De Vriese (Universiteit Antwerpen)

Keuzesessie 3: Hoe maak je van feedback een krachtig taalontwikkelingsinstrument?

Sarah Bernolet (Universiteit Antwerpen/Universiteit Gent) 
Katrien Verreyken (Universiteit Antwerpen)

Samenvatting keuzesessies en afronding

Pol Cuvelier ( Universiteit Antwerpen)
Academisch verantwoordelijke Monitoraat op Maat 

Interviews

Gert Rijlaarsdam (Universiteit Antwerpen/Universiteit van Amsterdam)

Keynote: Aandacht voor schrijfvaardigheidsontwikkeling in de universitaire opleiding

Hilde Vanderheyden - onderwijsadviseur bij AHOVOKS, Vlaamse overheid

Keuzesessie 1: Welke taalcompetentie mogen we van instromende studenten verwachten?

Herbert De Vriese (Universiteit Antwerpen)

Keuzesessie 2: Hoe begin je aan een leerlijn academische taalvaardigheid?

Sarah Bernolet (Universiteit Antwerpen/Universiteit Gent) 

Keuzesessie 3: Hoe maak je van feedback een krachtig taalontwikkelingsinstrument?

Pol Cuvelier ( Universiteit Antwerpen)

Samenvatting keuzesessies en afronding