Workshop 'Taalvaardig starten in het hoger onderwijs' voor leerlingen

Laat je leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs kennismaken met academisch Nederlands en de talige studietaken in het eerste jaar van hun opleiding: 

Wetenschappelijke teksten lezen, examenantwoorden formuleren, papers schrijven,... Een academische studie vereist een goede taalvaardigheid. De taal die je in het hoger onderwijs gebruikt, is het academisch Nederlands. Als je dit instrument goed weet te hanteren, verhoog je je slaagkansen.

Deze workshop is een introductie academisch Nederlands. Leerlingen maken kennis met authentiek studiemateriaal en toetsen er hun eigen taalvaardigheid af. Ze krijgen tips om open examenvragen te beantwoorden en papers te schrijven.

De workshop vindt plaats op een van de campussen van de Universiteit Antwerpen of in de school zelf. Voor deze workshop maken de leerlingen gebruik van hun smartphone en mobiele data (of van het wifi-netwerk op school).

​Duur: 50 min.