Voortzetting en bijsturing

De vijfde editie van project Taalmaat startte in november 2020 en kenmerkte zich door de creatieve aanpassingen aan een coronaproof modus, een zo gevarieerd mogelijke kalender en een handige gids. We zetten ook in op de verdere inbedding in Community Service Learning (UAntwerpen) en de samenwerking met de Karel de Grote Hogeschool (KdG).

Taalmaat in coronatijden

Taalmaat 2020-21 start in online modus. De infosessie voor de taaljaarstudenten kon nog plaatsvinden in de leslokalen, maar de activiteiten die daarna volgden waren online. De kick-off & de workshop ‘Klare taal’ voor de taalmaten verliepen via het scherm. Ook de speeddate, waar taalmaten en taaljaarstudenten elkaar voor het eerst spraken, verliep online. Hoewel dit uit noodzaak gebeurde, had dit ook als voordeel dat er aan elke virtuele speeddatetafel rustig gepraat kon worden zonder achtergrondgeluid. Maar naarmate het project verderliep, werd het ook duidelijk hoe zeer onze deelnemers snakten naar echt contact. Vandaar planden we vanaf 17 december voorzichtig enkele fysieke activiteiten in, volgens strikte coronarichtlijnen.

een coronaproof activiteitenkalender

In 2019-2020 speelden we in op de vraag om wekelijkse activiteiten aan te bieden voor alle deelnemers met een uitgewerkte activiteitenkalender die herbruikbaar zou zijn voor 2020-2021. Door de coronacrisis waren de meeste van deze activiteiten niet meer mogelijk. Daarom stelden we een nieuwe agenda samen met enerzijds coronaproof activiteiten (in openlucht, in kleine groepjes) en gingen we anderzijds op zoek naar manieren om ook online oefenkansen Nederlands aan te bieden. Zowel de online tools als de coronaproof activiteiten kunnen volgend jaar opnieuw gebruikt worden. Voor de deelnemers van project Taalmaat die verder wonen, maakte de afwisseling met online activiteiten het laagdrempeliger om deel te nemen. 

Voorbeelden coronaproof activiteiten

Voorbeelden online activiteiten

  • online kick-off voor de Taalmaten (via Blackboard Collaborate)
  • online speeddate (via Discord)
  • online Pictionary (via Skribbl.io)
  • online koffieklets in kleine groepjes (via discord)
  • online filmvertoning ‘Familie Claus’ (screensharing/audiosharing via Blackboard Collaborate & Netflix)

Een praktische gids voor de deelnemers van project Taalmaat

Na de editie 2019-2020 bundelden we op vraag van de deelnemers alle info in een taalmaatgids. Bij de start en in de loop van het traject krijgen de deelnemers van project Taalmaat heel wat informatie: afspraken over hoe het contact verloopt, een activiteitenkalender, studietraject NT2 van de taaljaarstudenten, elkaars contactgegevens,… Al deze gegevens werden tussen maart en augustus samengevoegd in een handig boekje: de ‘Taalmaatgids’.

Samenwerking KdG (projectfinanciering Atlas)

Dankzij de projectfinanciering ‘Oefenkansen Nederlands’ vanuit Atlas kregen we vanaf februari 2020 ruimte om een samenwerking op te starten met de KdG Hogeschool. Door vanaf november 2020 ook hogeschoolstudenten uit de educatieve bachelor (KdG) te laten deelnemen als Taalmaat 2.0 kunnen taaljaarstudenten vanaf deze editie bijleren over de verschillen tussen een Vlaamse universiteit en hogescholen. Tijdens dit eerste jaar van onze samenwerking stapten vijf studenten vanuit de educatieve bachelor mee in project Taalmaat. Daarnaast kozen we ervoor om verder in te zetten op de projectdoelstelling ‘voorbereiding hoger onderwijs’ (infosessie Atlas, quiz rond hoger onderwijs, campussentocht).

Verderzetting ‘Community Service Learning’ (CSL), in samenwerking met Atlas

Studenten van de UAntwerpen kunnen sinds 2019-2020 deelnemen aan Taalmaat via het keuzevak ‘Community Service Learning' (CSL). Ook in 2020-21 kunnen studenten hun sociaal engagement op deze manier verwezenlijken. Binnen deze ervaringsgerichte onderwijsvorm koppelen studenten theoretische kennis aan hun praktijkervaring die ze opdoen als taalmaat. De student investeert 40 uur praktijkervaring, schrijft een reflectieverslag en beantwoordt een onderzoeksvraag in een korte paper. In 2019-2020 onderzocht één CSL-studente welke knelpunten student-vluchtelingen ondervinden die deelnemen aan het taaljaar en wat project Taalmaat kan doen om deze studenten te ondersteunen om de slaagkansen van deze groep studenten te verhogen. In 2020-2021 kan project Taalmaat rekenen op twee CSL-studenten die een vervolg uitwerken op het onderzoek uit 2019-2020. De opdracht bestaat dit jaar uit het uitstippelen van een begeleidingstraject voor student-vluchtelingen binnen het Taaljaar.