Linguapolis verwelkomt student-vluchtelingen

Het nieuwe academiejaar begint niet alleen voor de vele duizenden Vlaamse studenten: ook het taaljaar Nederlands voor anderstaligen gaat van start. Onder hen ook enkele vluchtelingen.

Jonge nieuwkomers die in België aankomen en die hun studies willen verderzetten of afmaken, leren best eerst Nederlands. Dat is nu eenmaal de taal van de meeste opleidingen in het hoger onderwijs. Maar om samen met Nederlandstalige studenten in de aula lessen te volgen, nota te nemen, groepswerk te maken, papers te schrijven en examens af te leggen, heb je veel Nederlands nodig, heel veel. Daarom organiseert Linguapolis, het taalinstituut van UAntwerpen, een voorbereidend taaljaar Nederlands voor anderstaligen. Wie slaagt voor de taaltest op het einde van dat jaar, kan zich inschrijven aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Speciaal voor de vluchtelingen werden er ook beurzen ingezameld binnen en buiten de UAntwerpen, want het taaljaar kost € 4.175 per student.

 

Vluchteling wordt student

Dit jaar starten er 7 student-vluchtelingen aan het taaljaar. Ze komen uit Afghanistan, Ethiopië, Iran, Libanon, Palestina en Syrië. Christine Engelen, directeur van Linguapolis, moedigt hen aan: “Mijn taak is de fondsenwerving, en hoewel er altijd meer geld welkom is, is dit nog de gemakkelijke job. Het zware werk is nu voor de studenten: zij moeten het taaljaar op 9 maanden tijd doorlopen en dan de ITNA-taaltest afleggen. We verwachten van hen  de volle inzet voor dit intensieve programma. Maar ik zie de ambitie in hun ogen branden: deze vluchtelingen worden volgend jaar student.” 

 

Uniek

Het taaljaar Nederlands is een uniek programma in Vlaanderen. Naast opeenvolgende niveaus van taallessen en verdiepende vakken als Nederlandenkunde en Fonetiek worden er heel wat culturele activiteiten georganiseerd. Verder worden de studenten aangemoedigd om hun Nederlands ook buiten de les te oefenen, bijvoorbeeld via ‘Taalmaat’, een buddywerking met Nederlandstalige studenten van de UAntwerpen. Ten slotte draagt ook de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding haar steentje bij, middels een module ‘omgaan met stress en heimwee’.

 

Vluchtelingen zoeken beurzen voor volgend academiejaar

Voor 2018-19 bedraagt het inschrijvingsgeld € 4.175 per student voor het volledige taaljaar. Een stevig bedrag, waarvoor geen subsidies beschikbaar zijn. Daarom worden er beurzen toegekend aan student-vluchtelingen met beperkte eigen middelen. Dit project steunen kan via het bankrekeningnummer BE46 7350 0799 7636 met vermelding: "fiscaal attest – taaljaar Nederlands". Giften vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attest.

> Meer informatie over het universiteitsfonds.