Beurzen zoeken vluchtelingen!

Zoals elk academiejaar start in september 2018 aan de Universiteit Antwerpen het taaljaar Nederlands voor anderstaligen in een academische context. Linguapolis organiseert dit voltijdse studieprogramma voor anderstaligen die zich willen voorbereiden op studies hoger onderwijs in het Nederlands. Het taaljaar is een beproefd intensief taaltraject voor jonge, ambitieuze anderstaligen met educatief perspectief. Het studieprogramma sluit namelijk af met de ITNA: wie voor deze taaltest slaagt, voldoet aan de taalvoorwaarden van het hoger onderwijs en kan zich rechtstreeks inschrijven aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Jaarlijks starten er 35 à 40 studenten, uit alle continenten. Sinds 2016-17 zijn er beurzen beschikbaar voor student-vluchtelingen. In 2016 zijn er 10 beursstudenten uit Syrië gestart, in 2017 waren er 7 beursstudenten uit verschillende landen (Afghanistan, Ethiopië, Iran, Libanon, Palestina en Syrië).

Ook voor 2018-19 zijn er enkele beurzen beschikbaar: de beursstudenten nemen gratis deel aan het taaljaar. Kandidaten (vluchtelingen) kunnen zich voor een taaljaarbeurs aanmelden tot 8 juli, begin september worden de beschikbare beurzen toegewezen.