Gastvrije Gemeente: stem voor het Linguapolis-project 'Taalmaat'

Het project Taalmaat zet oefenmomenten Nederlands op tussen Nederlandstalige studenten van de Universiteit Antwerpen en anderstalige studenten uit het taaljaar Nederlands van Linguapolis. De taaljaarstudenten - onder wie ook student-vluchtelingen - willen worden wat hun Taalmaten zijn: student in het Nederlandstalig hoger onderwijs.

Lees er alles over op de site van Gastvrije Gemeente en breng je stem uit vóór 24 april.

Hartelijk dank!