Vluchtelingen aan de start van het taaljaar Nederlands

Elk academiejaar starten er een 40-tal studenten in het taaljaar Nederlands. In dit voorbereidend jaar leren de deelnemers één academiejaar lang Nederlands om daarna in het Nederlands aan de universiteit of hogeschool te gaan studeren. Zo kunnen ze worden wie ze willen zijn: student in Vlaanderen!

De taaljaarstudenten komen van overal in de wereld, van Canada tot Maleisië, van Ecuador tot Nepal. Sommigen komen ook uit oorlogsgebied of zijn om andere redenen hun land ontvlucht. Jonge vluchtelingen met studieperspectief zijn heel speciaal welkom in het taaljaar: voor hen zijn er beurzen. Binnen en buiten de universiteit wordt er geld ingezameld, en ook de studenten hebben de vluchtelingen gesponsord.

Voor 2019-20 ontvingen we 61 aanvragen en konden we 9 beurzen toewijzen. Deze student-vluchtelingen komen uit Afghanistan, Irak, Palestina, Somalië, Syrië en Turkije. Christine Engelen, directeur van Linguapolis, moedigt hen aan: “Mijn taak is de fondsenwerving. Hoewel meer geld altijd welkom is, is dit nog de gemakkelijke job. Het zware werk is nu voor de studenten: zij starten als beginners en moeten op negen maanden tijd Nederlands leren tot het zeer hoge niveau van de toelatingstest Nederlands voor het hoger onderwijs. We verwachten van hen volledige inzet voor dit intensieve programma. Maar ik zie de ambitie in hun ogen branden: deze vluchtelingen worden volgend jaar student.”
 

Steun jij ook een student-vluchteling?

Om opnieuw beurzen in te zamelen voor volgend academiejaar, start de fondsenwerving nu al. Het studiegeld bedraagt € 4.270 per student-vluchteling. Een stevig bedrag, waarvoor geen subsidies beschikbaar zijn. Daarom is elke gift welkom!

Steunen kan via het bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 met vermelding: "fiscaal attest – taaltraject Nederlands". Giften vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attest via het universiteitsfonds.

 

Meer weten?