Vluchtelingen zoeken beurzen: jij kan helpen!

Vluchtelingen worden student

Op dit moment bereiden 10 Syrische vluchtelingen zich voor om hun studies in het Nederlands verder te zetten: ze volgen samen met 40 andere studenten het voorbereidend taaljaar Nederlands voor anderstaligen in een academische context. Het taaljaar Nederlands is een uniek studieprogramma voor anderstaligen die in het Nederlands willen gaan studeren aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Naast opeenvolgende niveaus van taallessen en verdiepende vakken als Nederlandenkunde en Fonetiek worden er heel wat culturele activiteiten georganiseerd. Verder worden de studenten aangemoedigd om hun Nederlands ook buiten de les te ontwikkelen. Sabine Steemans, coördinator Nederlands, licht toe: “Het taaljaar Nederlands is een erg intensief programma, waar we de volle inzet van de studenten verwachten. Maar eigenlijk begint het avontuur pas goed daarna: samen met Vlaamse studenten in het Nederlands studeren. Voor de vluchtelingen is de beurs dus een financieel duwtje in de rug, maar het echte werk leveren ze zelf.”

 

Vluchtelingen zoeken beurzen

Dankzij de steun van de universiteit, Linguapolis en gulle giften van vele schenkers werd er voldoende geld ingezameld om dit jaar de 10 student-vluchtelingen gratis het taaltraject te laten volgen.

Volgend academiejaar geven we graag dezelfde kans aan zoveel mogelijk vluchtelingen. Voor 2017-18 bedraagt het inschrijvingsgeld € 4.175 per student voor het volledige taaljaar. Een stevig bedrag, waarvoor geen subsidies beschikbaar zijn. Daarom worden er beurzen toegekend aan student-vluchtelingen met beperkte eigen middelen.

 

Ook jij kan helpen!

Help jij mee om de beursbedragen in te zamelen? Steunen kan met een gift op het bankrekeningnummer BE46 7350 0799 7636 (op naam van Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen) met vermelding: "fiscaal attest – taaljaar Nederlands" of via deze link. Je hebt recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van je gift vanaf € 40 en ontvangt hiervoor een fiscaal attest.

 

Meer informatie