Linguapolis als onderzoekspartner

Linguapolis kan je helpen bij:

  • het aanvragen en uitvoeren van onderzoeksprojecten
  • het ontwikkelen van taalleersystemen
  • het aanmaken van toetsen
  • het doorlichten van opleidingen
  • uw masterproef of doctoraatsverhandeling
  • het beantwoorden van vragen in verband met taalonderwijs

 

Visie

Linguapolis voert onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten (O&O) uit voor gewestelijke, nationale en Europese overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven, en soms ook op eigen initiatief. De O&O-aanpak van Linguapolis is gebaseerd op de volgende visie:

Contact

Linguapolis Tel. +32 3 265 48 03
info@linguapolis.be