Jouw opdracht

Als projectverantwoordelijke vertaal- en tekstopdrachten Nederlands-Engels ben je verantwoordelijk voor het beheersen van vertaal- en naleesprojecten uitgevoerd door het taalinstituut. Je voert ook zelf vertalingen Nederlands-Engels en revisie van Engelse teksten uit, dit zowel voor administratieve als wetenschappelijke teksten. Je bent de contactpersoon voor zowel klanten als uitvoerders, je werkt nauw samen met de andere projectverantwoordelijken, en je rapporteert aan de instituutsdirecteur.

De functie omvat onder andere de volgende opdrachten:

 • Je behandelt de inkomende aanvragen voor vertaal- en naleesopdrachten en werkt gepaste voorstellen uit, je stelt een team samen per opdracht, je maakt concrete afspraken met zowel de klant, de uitvoerder en/of revisor als met je collega’s, en je beheerst de voortgang en de realisatie van de lopende projecten.
 • Als projectverantwoordelijke waak je over de vooropgestelde objectieven en over de kwaliteit van alle afgeleverde vertalingen en revisies. Je ondersteunt de uitvoerders in een kwaliteitsvolle realisatie van hun opdracht en je geeft positieve en constructieve feedback door.
 • Je maakt vertalingen uit het Nederlands naar het Engels, je maakt revisies van teksten die in het Engels zijn opgesteld door de auteurs, en je voert een grondige kwaliteitscontrole uit op Engelstalige opdrachten van andere uitvoerders.
 • Je  zorgt ervoor dat Engelstalige teksten die opgesteld zijn voor gebruik binnen de UAntwerpen de richtlijnen volgen van de style guide van het Departement Communicatie van de UAntwerpen.
 • Je maakt duidelijke financiële afspraken zowel met de klant als met de uitvoerders en je zorgt voor een correcte en efficiënte financiële opvolging van de vertaal- en naleesopdrachten. Je hebt inzicht in de financiële werking van de vertaal- en naleesdienst en je bent betrokken bij de financiële rapportering.
 • Je waakt over een permanente en klantvriendelijke dienstverlening. Je peilt naar de klanttevredenheid via regelmatige klanttevredenheidsmetingen, je rapporteert de resultaten hiervan aan je collega’s en aan de instituutsdirecteur, en je stelt mogelijke aanpassingen en verbeteringen voor om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.  
 • Je communiceert gericht over de vertaal- en naleesactiviteiten via de bestaande communicatiekanalen (website, sociale media, drukwerk en de interne kanalen van de UAntwerpen).
 • Je doet dit alles in nauwe samenwerking en in een collegiale taakverdeling binnen het taalinstituut en in occasionele samenwerking met stagiaires en jobstudenten.
 • Uiteraard houd je ook continu rekening met de voorziene instructies en regelgeving, onder meer op het vlak van privacy.


Jouw profiel

 • Je bezit een masterdiploma of gelijkwaardige competenties door ervaring.
 • Je hebt door je opleiding en/of werkervaring een gedegen kennis van de vertaalwereld en de belangen van zowel klant als uitvoerder.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in een vergelijkbare functie als vertaalcoördinator en/of revisor Engels.
 • Je hebt voeling met en een aantoonbare interesse voor de academische wereld in het algemeen en wetenschappelijke publicaties in het bijzonder.
 • Je hebt een oog voor detail en je beheerst het Engels en het Nederlands zowel mondeling als schriftelijk vlekkeloos (ERK C2).

·        Je kan vlot overweg met MS Office en met computer-assisted translation tools.

·        Je bent klantvriendelijk, integer, creatief, kwaliteitsgericht en samenwerkingsgericht.

 • Je bent stressbestendig en sterk in plannen en organiseren. Je bent flexibel en kan omgaan met last-minute verzoeken en wijzigende deadlines.
 • Je bent hands-on en kan goed zelfstandig werken.
 • Je bent een sterke teamspeler die duurzame relaties kan opbouwen en in stand weet te houden.
 • Je bent ten laatste op maandag 5 juli 2021 beschikbaar.


Wij bieden

 • We bieden je een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, voor 9 maanden.
 • Je ontvangt een bruto maandwedde binnen de graden 7.1 of 7.2 van de loonschalen van het Administratief en Technisch Personeel. Bij een deeltijdse aanstelling wordt je salaris pro rata berekend op basis van het tewerkstellingspercentage. 
 • Je krijgt maaltijdcheques, ecocheques, een groepsverzekering en een fietsvergoeding of volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Je kan volgens een flexibele arbeidstijdregeling werken.
 • Je hebt 40 vakantiedagen en een week collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Je werkt grotendeels op de Stadscampus, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.


Solliciteren?

 • Je kan tot en met donderdag20 mei 2021 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker als bijlage je CV en je motivatiebrief toe.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de eventuele volgende stap(pen) in de selectieprocedure. We vragen alvast om met deze data rekening te houden in je agenda: tussen 26 mei en 2 juni 2021 (selectieproeven) en tussen 7 juni en 11 juni (selectiegesprekken).
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met mw. Christine Engelen, instituutsdirecteur (christine.engelen@uantwerpen.be, 03 265 48 43).


De Universiteit Antwerpen is een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

​​​​Bepaal mee de toekomst - Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20 000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. Met meer dan 6 000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Samen verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen.

Linguapolis is het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen. Onze activiteiten omvatten taalcursussen, taaltesting, materiaalontwikkeling en vertaalopdrachten. De doelgroepen van het taalinstituut zijn studenten, alumni en personeel binnen en buiten de UAntwerpen, hooggeschoolde taalleerders in de regio en het buitenland.

Linguapolis gelooft in de kracht van taal. Taal is een hefboom: taal creëert kansen, versterkt talenten en opent deuren. Taal is bovendien leerbaar: daar zet Linguapolis maximaal op in.