Linguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen, is op zoek naar taaldocenten Koreaans voor de avondcursussen startend in de week van 11 oktober 2021 en eindigend in de week van 27 juni 2022. De lessen vinden één avond per week plaats op de Stadscampus, op dinsdag-, woensdag- of donderdagavond telkens van 18.30u tot 20.30u. Je kan aan één of meerdere groepen lesgeven.

Nieuwe taaldocenten kunnen bij ervaren collega's lessen bijwonen: zo word je snel vertrouwd met de Linguapolis-didactiek.  Bovendien organiseert Linguapolis geregeld interne bijscholingen om je expertise uit te bouwen.

We hanteren het principe ‘bring your own device’ waarbij je je eigen laptop gebruikt zowel voor de online lessen als die op campus.

Voor de samenwerking bieden we je de keuze tussen een aanstelling in loondienst of facturatie op zelfstandige basis. Wie als zelfstandige aan de slag gaat, krijgt inzage in de tarieven en de modaliteiten van de samenwerking bij de sollicitatie.

Bij een aanstelling in loondienst gaat het om een deeltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur in BAP-statuut; de Universiteit Antwerpen hanteert dit statuut voor tijdelijke medewerkers in niet-administratieve functies. Voor de verloning geldt barema 501, gangbaar voor een masterniveau. Het aanstellingspercentage is 8% voor één lesavond voor de duur van de cursusperiode. Het is mogelijk om meerdere lesavonden te combineren.

Nieuwe medewerkers worden aangeworven met inschalingsanciënniteit nul. De anciënniteitopbouw gebeurt pro rata het aantal kalenderdagen dat je in dienst bent.


Vacaturevereisten:

 • talige opleiding op bachelor- of  masterniveau (한국어 교육학, 언어학, 교육학)
 • didactische opleiding: 한국어교원 양성과정 수료자 필수
  extra troef: 한국어 교원자격증
 • ervaring met beginnersgroepen en halfgevorderden
 • minimaal 2 jaar ervaring met lesgeven aan groepen in een klasomgeving
 • minimaal 6 maanden ervaring met online lesgeven
 • native of near native speaker van het Koreaans (ERK C1-C2)
 • basiskennis van het Nederlands (minimaal ERK A2)
 • zowel zelfstandig kunnen werken als in teamverband
 • verantwoordelijkheidszin en aandacht voor kwaliteit
 • nauwkeurige opvolging van administratie
 • op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen binnen het moderne vreemdetalenonderwijs.


Troeven:

 • een verblijf in de doeltaal 
 • regelmatig contact met de doeltaal


Sollicitatieprocedure: 

 Je stuurt je cv en motivatiemail naar Ginny.Devos@uantwerpen.be.
 In je cv vermeld je duidelijk je ervaring in de doeltaal.  Als je al andere engagementen hebt aangegaan, vermeld je op welke avonden je beschikbaar bent.

De online sollicitatiegesprekken (inclusief proefles van 15 minuten) worden vanaf 1 juni lopend georganiseerd.

​​​​Bepaal mee de toekomst - Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20 000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. Met meer dan 6 000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Samen verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen.

Linguapolis is het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen. Onze activiteiten omvatten taalcursussen, taaltesting, materiaalontwikkeling en vertaalopdrachten. De doelgroepen van het taalinstituut zijn studenten, alumni en personeel binnen en buiten de UAntwerpen, hooggeschoolde taalleerders in de regio en het buitenland.

Linguapolis gelooft in de kracht van taal. Taal is een hefboom: taal creëert kansen, versterkt talenten en opent deuren. Taal is bovendien leerbaar: daar zet Linguapolis maximaal op in.