Schrijfcoaching voor doctorandi

Doelgroep:
Deze opleiding/coaching is bedoeld voor doctoraatsstudenten die wetenschappelijke teksten schrijven en ondersteuning zoeken bij het uitwerken van een logische opbouw en bij de verwoording van een wetenschappelijke analyse.

Doelstellingen van de “schrijfcoaching voor doctorandi”:
Op een correcte en heldere manier een tekst schrijven, rekening houdend met de geldende conventies voor academisch taalgebruik.
Een doctoraatsverhandeling schrijven die meer is dan enkel ‘vertaald Nederlands’, zowel de inhoudelijke opbouw als de taalkundige consistentie van de tekst zijn in orde.

Aanpak:
Tijdens deze didactische coaching wordt stap voor stap uitgelegd welke fouten de doctorandus vaak maakt, waarom het fouten zijn en welke oplossingen er kunnen worden aangewend. 

In eerste instantie maken we een onderscheid tussen doctorandi die reeds een opleiding  academisch Engels hebben gevolgd en zij die dit nog niet hebben gedaan. Doctorandi zonder voorkennis volgen een sessie van 3 uren waarin de basisprincipes van het academisch taalgebruik in het Engels worden uitgelegd. 

Vervolgens bezorgt de doctorandus aan Linguapolis een representatief staal uit het reeds uitgeschreven gedeelte van de doctoraatsverhandeling of een andere wetenschappelijke publicatie. Een ervaren Linguapolis-proofreader/taaldocent corrigeert de aangeleverde tekst op taalgebruik, stijl en inhoudelijke samenhang. De Linguapolis-proofreader/taaldocent maakt een foutenanalyse en op basis hiervan volgt een coachingsessie. Aan de hand van concrete voorbeelden verneemt  de doctorandus welke de belangrijkste aandachtspunten zijn en welke de meest voorkomende fouten in de aangeleverde tekst zijn.
Aan de hand van de aangeleverde feedback maakt de doctorandus een herwerking van de aangeleverde tekst. De definitieve (herwerkte) tekst wordt besproken tijdens een feedbacksessie.

Naast het Engels kan deze coaching ook in andere talen worden aangeboden. Deze coaching kan worden betaald met het opleidingskrediet van de Antwerp Doctoral School.

Contact

Proofreading & vertalingen Tel. +32 3 265 41 97
taaladvies@uantwerpen.be