Lesmateriaal

Het lesmateriaal is inbegrepen in het inschrijvingsgeld. 
We maken gebruik van handboeken in combinatie met eigen ontwikkeld materiaal.

Niveau 1 maakt gebruik van:
Défi A1, livre de l’élève, Editions maison des Langues, Paris, 2018

Niveau 2 maakt gebruik van:
Défi A2 (Unités 1-4), livre de l’élève, Editions maison des Langues, Paris, 2018

Niveau 3 (2 avonden per week) maakt gebruik van:
Défi A2 (Unités 5-8), livre de l’élève, Editions maison des Langues, Paris, 2018

Niveau 3 (1 avond per week) maakt gebruik van:
Nouveau Rond-Point 2, livre de l’élève, Flumian, e.a., Editions Maison des Langues, Paris, 2011

Niveau 4 maakt gebruik van:
Nouveau Rond-Point 2, livre de l’élève, Flumian, e.a., Editions Maison des Langues, Paris, 2011

Niveau 5 maakt gebruik van: 
Edito B2, livre, M. Abou-Samra, e.a., Didier, Paris, 2016

Niveau 6 maakt gebruik van: 
Edito B2, livre, M. Abou-Samra, e.a., Didier, Paris, 2016 en
Edito, cahier d’activités (niveau B2), M. Abou-Samra, e.a., Didier, Paris, 2016

Défi is een originele, eentalige en motiverende methode die de nieuwsgierigheid van de cursist aanwakkert. Via de Franse cultuur en Franstalige wereld wordt de leerder met verscheidene situaties geconfronteerd die een talige reactie uitlokken. Het gebruik van de taal staat centraal en grammatica en woordenschat worden op interactieve manier ingeoefend. Naast het handboek kunnen de cursisten gebruik maken van een uitgebreid platform met audio, video en allerhande extra materiaal.

Nouveau Rond-Point is een eentalige, communicatieve leergang Frans. De methode vertrekt vanuit concrete taaltaken, waarbij natuurlijke communicatie wordt nagestreefd. Om een geslaagde communicatie mogelijk te maken, wordt er voldoende aandacht besteed aan de nodige woordenschat en grammaticale structuren. Nouveau Rond-Point plaatst taalleren binnen een authentieke socio-culturele context zodat cursisten kunnen proeven van de Franse cultuur en samenleving. Bij de handboeken hoort een luister-cd.

Edito B2 biedt een ruime keuze aan authentieke en actuele documenten georiënteerd op de Francofonie. De inhouden nodigen uit om zowel op de passieve (lezen en luisteren) als op de actieve (spreken en schrijven) vaardigheden te werken. Edito B2 vertrekt vanuit concrete en authentieke taaltaken die de cursist stimuleren om op een interactieve manier zijn kennen en kunnen te verbeteren. Het uitdiepen van grammatica en woordenschat vormt een specifieke leerlijn van deze methode.

 

De conversatietraining maakt gebruik van:
Oui, mais..., C. Engelen, J. De Pessemier, Editions Pelckmans. 

Oui, mais... biedt een reeks activiteiten rond actuele maatschappelijke onderwerpen. De activiteiten zijn progressief opgebouwd en de thema’s worden op een innovatieve en gevarieerde wijze aangesneden. Oui, mais...  richt zich tot (jong)volwassenen met een stevige voorkennis Frans.