​Het inschrijvingsgeld is inclusief:

  1. alle handboeken & lesmateriaal
  2. het gebruik van multimedia & de Blackboard-leeromgeving (tot 6 maanden na het einde van je cursus)
  3. de intake (indien van toepassing)

Een aantal doelgroepen komen in aanmerking voor korting:

  1. klanten: vanaf je 2e inschrijving & tot max. 5 jaar na de start van je laatste cursus
  2. studenten, doctoraatsstudenten & personeel van Universiteit Antwerpen
  3. alumni van Universiteit Antwerpen: verificatie via nummer Clubkaart
  4. studenten & personeel van AP, KdG, HZS, AMS, ITG, UZA, KU Leuven Antwerpen
  5. leefloners: verificatie via recent OCMW-attest

contacturen
eerste inschrijving
klantentarief,
alumni UA, 
personeel UA &
partners*
student UA &
partners*,  UA-
doctoraatsstudent,
leefloner (OCMW)
60 uur
 € 575
 € 525
 € 425

* Onze partners zijn: AP, KdG, HZS, AMS, ITG, UZA, KU Leuven A'pen