We maken gebruik van eigen ontwikkeld materiaal in combinatie met een handboek:

Paspoort voor Rusland, Russisch voor iedereen, tekstboek en werkboek 1, Louwerse, N. (e.a.), Pegasus, 2010.

De belangrijkste kenmerken van het handboek zijn:

  • een communicatieve benadering,
  • authentiek tekstmateriaal in iedere les,
  • veel aandacht voor spreek- en luistervaardigheden,
  • ruime aandacht voor de Russische cultuur en samenleving.

In het taaljaar Russisch verwerft de cursist een stevige taalbasis. De vier vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) komen hierbij aan bod. Aan het einde van de opleiding kan de cursist dialoogjes voeren met een duidelijk onderscheid tussen formeel en informeel taalgebruik en is hij zelfredzaam bij een eventueel bezoek aan Rusland.