We maken gebruik van eigen ontwikkeld materiaal in combinatie met een handboek.

Zowel in niveau 1 als in niveau 2 wordt gebruik gemaakt van:

Paspoort voor Rusland, Russisch voor iedereen, tekstboek en werkboek 1, Louwerse, N. (e.a.), Pegasus, 2010.

Cursisten die doorstromen, gebruiken hun handboek verder in niveau 2.


De belangrijkste kenmerken van het handboek zijn:

  • een communicatieve benadering
  • authentiek tekstmateriaal in iedere les
  • veel aandacht voor spreek- en luistervaardigheden
  • ruime aandacht voor de Russische cultuur en samenleving

In de jaarcursus Russisch verwerft je een stevige taalbasis. De vier vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) komen hierbij aan bod. Aan het einde van de cursus kan je dialoogjes voeren met een duidelijk onderscheid tussen formeel en informeel taalgebruik en ben je zelfredzaam bij een eventueel bezoek aan Rusland.
Meer informatie over de leerdoelen van de cursussen vind je hier.​