Vreemde talen: herexamens en uitgestelde examens

Herexamens

Cursisten die niet geslaagd zijn voor (een onderdeel van) het examen kunnen een herexamen afleggen.

Hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden:

  1. Je legt het herexamen ten laatste 1 jaar na het einde van de cursus af.
  2. Je kan maar 1 keer een herexamen afleggen.
  3. Je kan een herexamen afleggen als je maximaal 2 onvoldoendes hebt behaald op je examen. Opgelet: Indien je een onvoldoende behaalde op spreek- én schrijfvaardigheid, kan je helaas geen herexamen afleggen.

 

Uitgestelde examens

Als je omwille van een dwingende reden de eindtest niet kan afleggen op de afgesproken dag, dan kan je het examen uitstellen. Voorbeelden van dwingende redenen zijn: ziekte, verblijf in het buitenland, Linguapolis-examen valt samen met een ander examen.

Opmerking: Je kan geen uitgesteld examen afleggen voor luistervaardigheid. Als je niet kon deelnemen aan het luisterexamen, beoordeelt je taaldocent luistervaardigheid op basis van permanente evaluatie.
Indien mogelijk regel je met je taaldocent, vóór het einde van de cursusperiode, een moment om je spreekexamen al af te leggen (bv. tijdens een pauze).

Aan een uitgesteld examen zijn strikte voorwaarden verbonden:

  1. Je legt het uitgesteld examen ten laatste 1 jaar na het einde van de cursus af.
  2. Inschrijven voor een uitgesteld examen kan enkel met een geldig bewijs voor de reden van je afwezigheid op het oorspronkelijke examen (doktersattest, vliegtuigticket, verklaring van de werkgever, examenrooster regulier studieprogramma).

 

Belangrijke info voor wie een avondcursus (1x/week) volgt:

Ben je onverwachts ziek op de dag van het examen? Neem dan diezelfde dag nog contact op met het Linguapolis-secretariaat (per e-mail of telefonisch) als je het examen op de eerstvolgende extra examensessie wil afleggen. Op basis van een doktersattest en de onmiddellijke betaling kan je je dan nog inschrijven. Om organisatorische redenen is het niet mogelijk om nog in te schrijven na je oorspronkelijke examendag.

 

Inschrijven

Als je een herexamen of uitgesteld examen wil afleggen, schrijf je je hiervoor zelf in via e-mail (talen@linguapolis.be). Linguapolis rekent steeds een afnamekost aan:

  Standaard Student/OCMW
Herexamen € 45,00 € 45,00
Uitgesteld examen € 45,00 € 20,00

 

Praktische informatie (data & locatie)

Datum Locatie Van... tot... (max.) Inschrijvings- en betalingsdeadline
Maandag 8 februari 2021 Gebouw R, Campus Drie Eiken, Wilrijk 18.30u - 21.30u vrijdag 29 januari 2021
Maandag 28 juni 2021 Gebouw R, Campus Drie Eiken, Wilrijk 18.30u - 21.30u vrijdag 11 juni 2021

Ongeveer één week voor het examen plaatsvindt, ontvang je een e-mail met alle praktische informatie.
Opgelet: Omwille van de coronamaatregelen is het mogelijk dat er ook examens op een andere locatie en eventueel op een andere dag afgenomen moeten worden. Hartelijk dank voor je begrip.

Ten slotte

Kan je met een geldige reden niet deelnemen aan het geplande examen of het uitgestelde examen op maandag 29 juni, dan neem je zo snel mogelijk contact op met het Linguapolis-secretariaat en stuur je een mail mét geldig bewijs naar talen@linguapolis.be. 

Contact

Linguapolis Tel. +32 3 265 48 03
info@linguapolis.be