livestream op donderdag 3 december 2020 (13.30-17.30 uur)
of on demand van 4 december 2020 t/m 4 januari 2021

Ik schrijf in

Wie moet bewijzen en hoe moet/kan/mag worden bewezen? Kort samengevat is dat de vraag die centraal staat in deze studienamiddag. Een vraag waar elke rechtspracticus regelmatig mee worstelt en die ook na de inwerkingtreding van het vernieuwde bewijsrecht vaak het verschil maakt tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Het kleurenpalet van de juridische bewijsregels is veelzijdig. Bewijsregels in alle mogelijke schakeringen, maar altijd om één ultieme vraag te kunnen beantwoorden: kan er gevolg worden gegeven aan beweerde juridische aanspraken?

Tijdens deze studienamiddag wordt dit onderwerp benaderd aan de hand van vijf grote thema’s.

Lees meer over deze studienamiddag: link spoedig beschikbaar.

Programma

Voorzitter
Stefan Rutten (hoofddocent Universiteit Antwerpen)

Vanaf 13.00 uur
Digitaal onthaal

13.30 uur
De rechter en het bewijs
Pierre Thiriar (raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, praktijkassistent gerechtelijk recht)

14.10 uur
De verzachting van de regels inzake de bewijslast en de aangepaste bewijsstandaard in geval van bewijsnood: mogelijkheden en grenzen
Beatrix Vanlerberghe (hoofddocent Universiteit Antwerpen, advocaat bij het Hof van Cassatie)

14.50 uur
Onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken
Joachim Meese (hoofddocent Universiteit Antwerpen, advocaat balie Gent)

15.30 uur
Vragenronde

15.40 uur
Pauze

16.00 uur
Bewijsnood in het sociaal recht – capita selecta
Dirk Torfs (eerste voorzitter arbeidshof Antwerpen)
Eva Van Hoorde (raadsheer arbeidshof Antwerpen)
Joris Van Camp (raadsheer arbeidshof Antwerpen)

16.40 uur
De bewijslast in de inkomstenbelasting
Inès Rivière (onderzoekster bij de onderzoeksgroep Overheid en Recht, lid van de Antwerp Tax Academy)

17.20 uur
Vragenronde

17.30 uur
Afsluiting studienamiddag

Locatie

Livestream op donderdag 3 december 2020, 13.30 - 17.30 uur
of on demand van 4 december 2020 t/m 4 januari 2021.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 135. Deze prijs omvat online deelname aan de studienamiddag, de digitale documentatie en het verslagboek.  Dit verslagboek wordt u door de uitgever per post bezorgd.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

De online uiteenzetting kan geraadpleegd worden t/m 4 januari 2021, 23.59 uur.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

  • IGO erkende deze studieavond bij effectieve aanwezigheid
  • OVB: 4 standaardpunten

Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici.