Tijdens deze studienamiddag komen, net zoals in de recent verschenen derde editie van het Handboek Bouwrecht verschillende onderdelen en fasen van het bouwproces aan bod, bekeken vanuit het op de praktijk gerichte standpunt van alle participanten: aannemer of promotor, architect of medewerker bij een studiebureau, bouwheer-opdrachtgever enz.

De focus van deze namiddag ligt op de privaatrechtelijke aspecten. De ervaren sprekers en auteurs van het Handboek gaan onder meer in op de nieuwigheden in het gewijzigde goederenrecht en het aan het nieuwe verbintenissenrecht gelinkte aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan aanvaarding , aansprakelijkheid en verzekering van de bouwactoren in het licht van het Nieuw Burgerlijk Wetboek en tot slot enkele procedurele kanttekeningen bij de privaatrechtelijke imprevisievorderingen.

Voorzitter

  • Alain-Laurent Verbeke, gewoon hoogleraar KU Leuven, visiting professor of law Harvard, professor of private & comparative law Tilburg University, professor of  law & negotiation UCP Lisbon, advocaat balie Brussel en Kortrijk

Sprekers

  • Nicolas Carette, hoogleraar Universiteit Antwerpen, advocaat balie Antwerpen
  • Kristof Vanhove, Ph.D., advocaat, erkend bemiddelaar, master in het notariaat
  • Kristof Uytterhoeven, hoofddocent KU Leuven, advocaat balie Antwerpen en Brussel
  • Siegfried Busscher, rechter ondernemingsrechtbank Antwerpen

Programma

13.30 uur
Onthaal

14.00 uur
Inleiding door de voorzitter
Alain-Laurent Verbeke

14.15 uur
Nieuwigheden Boek 3 BW (goederenrecht) en het bouwrecht
Nicolas Carette

15.00 uur
Aansprakelijkheidsrecht (bv. kwalitatieve aansprakelijkheid in de bouw in combo met het nieuwe verbintenissenrecht)
Kristof Vanhove

15.45 uur
Pauze

16.15 uur
De aanvaarding, de aansprakelijkheid en de verzekering van de bouwactoren in het licht van boeken 1 en 5 NBW en de arresten van het Hof van Cassatie van 12 februari 2021 en 10 februari 2022
Kristof Uytterhoeven

17.00 uur
- Privaatrechtelijke imprevisievorderingen: procedurele kanttekeningen
- ‘No-oral-modification-clause’: prijs, werk en wijzigingen

Siegfried Busscher

17.45 uur
Vragen

18.00 uur
Receptie aangeboden door Intersentia

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Hof van Liere - de Tassis- en Dürerzaal
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 150 euro. Deze prijs omvat deelname aan de studienamiddag, een koffiepauze, de digitale documentatie en een afsluitende receptie.

Bij inschrijving kan een exemplaar van het Handboek Bouwrecht besteld worden met 30% korting (marktprijs: 325 euro, incl. BTW), zie website. Het boek wordt rechtstreeks door de uitgever gefactureerd en u overhandigd op de studienamiddag.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

  • OVB: 4 standaardpunten
  • IBJ: 4 punten (voortgezette opleiding)
  • IGO: in aanvraag
  • NKN: 3.5 uur
  • SAM-TES: in aanvraag.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, gerechtsdeurwaarders, architecten en alle rechtspractici.