KU Leuven, KULAK en UAntwerpen organiseren in nauw overleg met de Ondernemingsrechtbanken in 2022 een nieuwe editie van de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar. Het betreft opnieuw een dubbele editie die van start gaat in Kortrijk en Brugge en wordt hernomen in Leuven en Antwerpen.

In beginsel is er geen diplomavereiste voor het volgen van de opleiding. Echter alleen advocaten ingeschreven op het tableau van een Orde van Advocaten kunnen op de lijst ingeschreven worden als curator-vereffenaar. Wanneer de aard en de omvang van een faillissement het vereisen, kan elke andere persoon die voldoet aan de voorwaarden inzake opleiding en de nodige waarborgen biedt, als curator worden toegevoegd wegens bijzondere bekwaamheden en ervaring, eigen aan de sector waartoe de schuldenaar behoort.

Belangrijk:

  • Deelnemersattesten worden enkel uitgereikt indien de deelnemer bij elke module de aangeboden handtekeningenlijsten zowel bij aanvang als op het einde aftekent
  • Documentatie ontvangen de deelnemers uitsluitend elektronisch via e-mail op het adres dat werd opgegeven bij de inschrijving. 
  • De modules worden in twee reeksen op verschillende locaties aangeboden: er worden geen aparte modules aangeboden.

Reeks Leuven-Antwerpen

  • Leuven: KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid, Tiensestraat 41, 3000 Leuven, aula Zeger Van Hee/ DV1 91.54 met onthaal in de Hal Oude Valk
  • Antwerpen: UAntwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, aula d.O.02 (gratis gebruik parking 3)

Onthaal vanaf 17.00 uur - lezingen starten om 17.30 uur
Pauze met broodjes van 19.00 tot 19.30 uur - einde om 21 uur.

MODULE 1: Gerechtelijke reorganisatie
Kortrijk: dinsdag 04 oktober 2022, aula B422, 18:00 - 22:00
Leuven: woensdag 12 oktober 2022, aud. Zeger Van Hee 17:00 – 21:00
Lezing 1 - De nieuwe reorganisatieprocedure
Lezing 2 - Ondernemingen in moeilijkheden, voorlopig bewind, pre-pack
Sprekers: prof. Melissa Vanmeenen en mr. dr. Frederik De Leo

MODULE 2: Opdracht en werkwijze curator
Kortrijk: dinsdag 11 oktober 2022, aula B422, 18:00 - 22:00
Leuven: woensdag 19 oktober 2022, aud. Zeger Van Hee 17:00 – 21:00
Lezing 1 - Werkwijze van de curator - van aanstelling tot sluiting - mr. Stijn Vanschoubroek
Lezing 2 - Lopende verbintenissen en nazicht van schuldvorderingen - mr. Ilse van de Mierop

MODULE 3: Andere actoren: Vereffenaars, rechter-commissaris
Kortrijk: dinsdag 18 oktober 2022, aula B422, 18:00 - 22:00
Leuven: woensdag 26 oktober 2022, aud. Zeger Van Hee 17:00 – 21:00
Lezing 1 - De deficitaire vereffening van rechtspersonen - mr. dr. Jasper Van Eetvelde
Lezing 2 - Actoren bij faillissement: verhouding tussen de rechter-commissaris en andere actoren - rechter in ondernemingszaken - Rik Colman

MODULE 4: Curator en boekhouding
Kortrijk: dinsdag 25 oktober 2022, aula B422, 18:00 - 22:00
Leuven: woensdag 09 november 2022, aud. Zeger Van Hee, 17:00 – 21:00
Lezing 1 & 2 - Boekhouding en boekhoudrecht voor curatoren - 1 - prof. Patrick d'Haens / 2 - prof. Arnt Verriest

MODULE 5: Gerechtelijk recht en zekerheden
Kortrijk: dinsdag 08 november 2022, aula B422, 18:00 - 22:00
Leuven: woensdag 16 november 2022, aula DV1 91.54, 17:00 – 21:00
Lezing 1 - Gerechtelijk recht en insolventie - mr. Pieter Wouters
Lezing 2 - Rang van schuldvorderingen in en buiten de boedel - prof. mr. Matthias Storme en prof. mr. Joeri Vananroye

MODULE 6: Sociale en fiscale aspecten
Brugge: dinsdag 15 november 2022, lokaal 6.01, 18:00 - 22:00
Antwerpen: woensdag 23 november 2022, d.O.02, 17:00 – 21:00
Lezing 1 - Curator en fiscus - prof. mr. Henk Verstraete
Lezing 2 - Sociaalrechtelijke verplichtingen - prof. Johan Peeters

MODULE 7: Deontologie en ereloon
Brugge: dinsdag 22 november 2022, lokaal 03.01, 18:00 - 22:00
Antwerpen: woensdag 30 november 2022, d.O.02, 17:00 – 21:00
Lezing 1 - Deontologie van de curator - mr. Hans De Meyer
Lezing 2 - Ereloon van de curator - mr. Annemie Moens en mr. Brigitte Vandermeulen

MODULE 8: Faillissement, natuurlijke personen en bestuurders
Brugge: dinsdag 29 november 2022, lokaal 03.01, 18:00 - 22:00
Antwerpen: woensdag 07 december 2022, d.O.02, 17:00 – 21:00
Lezing 1 - De gefailleerde de natuurlijke persoon en diens partner - prof. mr. Matthias Gesquière
Lezing 2 - De failliete rechtspersoon en de aansprakelijkheid van bestuurders - prof. dr. Bernard Tilleman

MODULE 9: Strafrechtelijke aspecten
Brugge: dinsdag 06 december 2022, lokaal 03.01, 18:00 - 22:00
Antwerpen: woensdag 14 december 2022, d.O.02, 17:00 – 21:00
Lezing 1 - Curator en strafrecht - raadsheer Hof van cassatie - Filip van Volsem
Lezing 2 - Openbaar ministerie en curator - substituut-procureur Bart Van Hulst

MODULE 10: Internationale aspecten van insolventieprocedures
Brugge: dinsdag 13 december 2022, lokaal 03.01, 18:00 - 22:00
Antwerpen: woensdag 21 december 2022, d.O.02, 17:00 – 21:00
Lezing 1 - Internationaal privaatrecht en insolventieprocedures - prof. mr. Geert van Calster
Lezing 2 - Praktische vragen bij grensoverschrijdende faillissementen - rechter in ondernemingszaken Rik Colman

Inschrijven

Inschrijven voor deze lessenreeks (10 modules) gebeurt uitstuitend online, via de website van KU Leuven.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Voor deze lessenreeks kan het systeem van de KMO-portefeuille aangewend worden; door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille voor deze lessenreeks is DV.O109252.

Deelnameprijs

1.250 euro (vrij van BTW volgens art. 44 §2, 4° WBTW, onderwijs). 

Inbegrepen in de deelnameprijs: broodjesbuffet met drank, de digitale documentatie, het verslagboek dat na de lessenreeks wordt gepubliceerd en u wordt toegezonden. Inschrijven voor aparte modules is niet mogelijk. 

​​Erkenningen

Erkenning ontvangen: OVB (30 punten), IBJ.
Erkenning in aanvraag: NKN, IBJ, IGO.

Doelgroep

In beginsel is er geen diplomavereiste voor het volgen van de opleiding. Echter alleen advocaten ingeschreven op het tableau van een Orde van Advocaten kunnen op de lijst ingeschreven worden als curator-vereffenaar. Wanneer de aard en de omvang van een faillissement het vereisen, kan elke andere persoon die voldoet aan de voorwaarden inzake opleiding en de nodige waarborgen biedt, als curator worden toegevoegd wegens bijzondere bekwaamheden en ervaring, eigen aan de sector waartoe de schuldenaar behoort.

Inhoudelijk verantwoordelijke

Prof. dr. Matthias E. Storme
Dienst Congresservice
law.congresservice@kuleuven.be
tel. 016 32 54 84