Gelet op de huidige maatregelen, genomen ter bestrijding van de coronapandemie, zal deze lessenreeks ook via livestream en via opnames aangeboden worden. Maximum 40 deelnemers kunnen fysiek aanwezig zijn in de aula. Gelieve uw voorkeur voor het volgen van de opleiding te willen aangeven bij inschrijving.

KU Leuven, KULAK en UAntwerpen organiseren in nauw overleg met de Ondernemingsrechtbanken een nieuwe editie van de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar. Het betreft opnieuw een dubbele editie die van start gaat in Kortrijk/Brugge (volzet) en wordt hernomen in Leuven.

Programma

18.30 uur
Aanvang lezingen

18.30 - 20.00 uur
Lezing 1

20.00-20.30 uur
Pauze
Tijdens de pauze dienen alle deelnemers de aula te verlaten. Enige catering wordt aangeboden, alles coronaproof

20.30 - 22.00 uur
Lezing 2

22.00 uur
Einde

Data

MODULE 1
woensdag 7 oktober 2020

 • Lezing 1 - De gerechtelijke regorganisatie naar geldend recht en in de Europese Richtlijn herstructurering (I) - Melissa Vanmeenen
 • Lezing 2 - De gerechtelijke regorganisatie naar geldend recht en in de Europese Richtlijn herstructurering (II) - Charles-Antoine Leunen


MODULE 2
woensdag 14 oktober 2020

 • Lezing 1 - Internationaal privaatrecht inzake insolventie - Arie van Hoe
 • Lezing 2 - Vereffening buiten faillissement onder het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen - Robby Houben


MODULE 3
woensdag 21 oktober 2020

 • Lezing 1 - Draaiboek curator deel 1 - Ilse van de Mierop
 • Lezing 2 - Draaiboek curator deel 2 - Annemie Moens


MODULE 4
woensdag 28 oktober 2020

 • Lezing 1 - Sociaalrechtelijke verplichtingen en insolventie - Joan Dubaere
 • Lezing 2 - Lopende overeenkomsten bij gerechtelijke reorganisatie en faillissement  - Dominique Demarez


MODULE 5
woensdag 4 november 2020

 • Lezing 1 - Roerende zekerden onder het nieuwe goederenrecht - Matthias Storme
 • Lezing 2 - Onverdeeldheid en gemeenschap bij insolventieprocedures - Johan Du Mongh


MODULE 6
woensdag 18 november 2020

 • Lezing 1 - Intellectuele rechten en data bij insolventie - Tanguy De Haan
 • Lezing 2 - Faillissement van natuurlijke personen - Kjell Swartelé


MODULE 7
woensdag 25 november 2020

 • Lezing 1 - Bestuursrecht, i.h.b. omgevingsrecht, en insolventie - Isabelle Larmuseau
 • Lezing 2 - Vastgoed en insolventie onder het nieuwe goederenrecht - Vincent Sagaert en Ruud Jansen


MODULE 8
woensdag 2 december 2020


Balansanalyse in het licht van insolventieprocedures, met inbegrip van waarderingsregels en ontdekken van fraude
Workshop met casussen - onder leiding van Flip De Mey

MODULE 9
woensdag 9 december 2020

 • Lezing 1 - Fiscaal recht en insolventie  - Mark Delanote
 • Lezing 2 - Strafrecht en insolventie - Raf Verstraeten


MODULE 10
woensdag 16 december 2020

 • Lezing 1 - Bestuurdersaansprakelijkheid en insolventie  - Bernard Tilleman
 • Lezing 2 - Actiemogelijkheden van individuele schuldeisers - Joeri Vananroye

Inschrijven

Inschrijven voor deze lessenreeks (10 modules) gebeurt uitstuitend online, via de website van KU Leuven.

LET OP!
Het inschrijvingsformulier vermeldt enkel de laatste datum van de lessenreeks; inschrijven op deze datum geldt altijd voor de hele reeks (10 modules). Er worden geen aparte modules aangeboden.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Voor deze lessenreeks kan het systeem van de KMO-portefeuille aangewend worden; door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille voor deze lessenreeks is DV.O109252.

Deelnameprijs

1.250 EUR (vrij van BTW volgens art. 44 §2, 4° WBTW, onderwijs) 

Inbegrepen in de deelnameprijs: broodjesbuffet met drank (bij aanwezigheid op campus), de digitale documentatie, het verslagboek dat na de lessenreeks wordt gepubliceerd en u wordt toegezonden. Inschrijven voor aparte modules is niet mogelijk. 

Online deelname

 • Inloggen en testen beeld en geluid vanaf 18 uur (livestream),  opnames worden na afloop van elke sessie ter beschikking gesteld van de deelnemers.

 • Bij onlinesessies worden de in- en uitloggegevens van de deelnemer opgeslagen; tevens worden willekeurig vragen gesteld tijdens de lezingen. Op deze vragen dient onmiddellijk te worden gereageerd om de voortdurende aanwezigheid en aandacht van de deelnemer te verifiëren. Geen prompt antwoord betekent dat de deelnemer voor de lezing geen punten ontvangt.

 • De opnames worden gedurende een beperkte tijd ter beschikking gesteld; binnen die termijn dienen de antwoorden op enkele inhoudelijke vragen via email te worden doorgestuurd. Deze antwoorden dienen ter staving van de aanwezigheid en aandacht en geven recht op een deelnemersattest.

Deelname op campus

KU Leuven
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Aula Zeger Van Hee
Tiensestraat 41
3000 Leuven

Deelnemersattesten kunnen enkel worden uitgereikt indien de deelnemer bij elke module de aangeboden handtekeningenlijsten zowel bij aanvang als bij einde aftekent.

***belangrijk***
Bij fysieke aanwezigheid, dienen alle deelnemers bij aankomst op de campus een mondmasker te dragen en hun handen te ontsmetten. Schrijfgerief wordt voor elke deelnemer voorzien, waarmee de handtekenlijsten kunnen getekend worden.

Erkenningen

Erkenning voor deze opleidingscyclus werd aangevraagd bij:

 • Orde Vlaamse Balies (30 punten)
 • Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
 • BIBF
 • IBJ
 • IGO.

IAB-IBR erkende deze cyclus (1 opleidingspunt/uur).

Doelgroep

In beginsel is er geen diplomavereiste voor het volgen van de opleiding. Echter alleen advocaten ingeschreven op het tableau van een Orde van Advocaten kunnen op de lijst ingeschreven worden als curator-vereffenaar. Wanneer de aard en de omvang van een faillissement het vereisen, kan elke andere persoon die voldoet aan de voorwaarden inzake opleiding en de nodige waarborgen biedt, als curator worden toegevoegd wegens bijzondere bekwaamheden en ervaring, eigen aan de sector waartoe de schuldenaar behoort.

Inhoudelijk verantwoordelijke

Prof. dr. Matthias E. Storme
Dienst Congresservice
law.congresservice@kuleuven.be
tel. 016 32 54 84