Programma

Nexus organiseert over dit thema een expert lab. De focus ligt daarbij op kennisdeling en ervaringsuitwisseling op basis van interactie tussen de sprekers en de deelnemers. 

Het eerste deel van deze middag start met een korte inleiding en een praktische toelichting bij de werking van de probatiecommissie en de strafuitvoeringsrechtbank. 

Na de koffiebreak volgt een panelgesprek waarbij een aantal prangende topics aan bod komen: 

 • Welke kansen of hindernissen ontstaan er door de recente wetgeving en het ontwerp SW
 • De theorie en praktijk van korte gevangenisstraffen
 • Wat zijn nuttige probatievoorwaarden
 • Hoe kunnen straftoemeting en uitvoering beter op mekaar worden afgestemd.

Deelnemers kunnen actief tussenkomen bij dit debat.

Sprekers:

 • Tom Vander Beken (UGent)
 • Paul Van Santvliet (onderzoeksrechter en voorzitter probatiecommissie)
 • Veronique Rogiest (substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoering)
 • Tine Franken (teamverantwoordelijke probatie, Justitiehuis Antwerpen)
 • Patricia Vrijens (attaché gevangenisdirecteur Merksplas)
 • Eric Boon (advocaat balie provincie Antwerpen)

Voorzitter:

 • Jeroen De Herdt.

Voorafgaand geeft Tom Vander Beken voor Gandaius een webinar over dit onderwerp, releasedatum 8 februari 2024.

Extra

Deelnemers aan dit lab ontvangen gratis pdf van het artikel van Veronique Rogiest, dat in Nullem Crimen (2024-1) van maart 2024 verschijnt bij uitgever Larcier-Intersentia.

Locatie

UAntwerpen
Stadscampus​
Aula nog te bepalen
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Deelnameprijs

 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 150 euro. Deze prijs omvat deelname aan de opleiding, de digitale documentatie (inclusief het artikel van V. Rogiest, Nullem Crimen maart 2024) en een koffiepauze. Advocaten-stagiair genieten een korting van 25 euro op de deelnameprijs. 
 • Een korting van 15 euro voor elke bijkomende inschrijving op dezelfde naam (voor de Nexus Lectures en Labs 2023 - 2024) wordt automatisch verrekend bij inschrijving.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

 • OVB: 3 standaardpunten
 • IBJ: 3 punten (voortgezette opleiding)
 • IGO (in aanvraag).

Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen en alle rechtspractici.