De nascholingsdagen bemiddeling  zijn  een vervolmakende opleiding voor juristen en welzijnswerkers die professioneel met bemiddeling bezig zijn.

Er is keuze uit diverse thema's, waarbij met verschillende casussen en met de vragen van cursisten wordt gewerkt.

Korte theoretische beschouwingen en oefeningen met terugkoppeling en conclusies voor de praktijk wisselen elkaar af.

Daarnaast zijn ook theoretische nascholingsdagen in het programma opgenomen om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de professionele bemiddelaar.

Deze nascholingsdagen gaan door in een aula op de Stadscampus, of, indien de situatie ons er toe noopt, online.


Programma: