'Als de bekende en gewone kanalen geen soelaas brengen in het werken aan een zo dringende en noodzakelijke verbetering van het klimaatbeleid, dan moeten we maar een tandje bijsteken en denken aan burgerlijke ongehoorzaamheid', zo redeneren een aantal klimaatactivisten in groeiende mate.

Is burgerlijke ongehoorzaamheid een volgende stap in het klimaatactivisme? En wanneer en op welke manier kunnen organisaties zoals de Grootouders voor het Klimaat al dan niet aansluiten bij acties van burgerlijke ongehoorzaamheid? En hoe verhoudt burgerlijke ongehoorzaamheid tot de andere minder radicale actiemiddelen? 

Het begrip burgerlijke ongehoorzaamheid roept tal van vragen op, die aan bod komen op dit colloquium, georganiseerd door de Universiteit Antwerpen (faculteit Rechten, faculteit Sociale Wetenschappen en Centrum Pieter Gillis) en de Grootouders voor het Klimaat.

Sprekers Kees Schuyt, Walter Weyns, Maité de Haan en Eric Lancksweerdt belichten historische, sociologische, ethisch-filosofische en juridische aspecten. Verder worden twee cases behandeld, Greenpeace en BOS+, waarna een paneldiscussie volgt. Tinneke Beeckman spreekt de slotrede uit.

Sprekers

 • ​Kees Schuyt
 • Walter Weyns
 • Maité de Haan
 • Eric Lancksweerdt. 

Programma

 • 09.30 uur
  Onthaal

 • 10.00 uur
  Verwelkoming: probleemstelling en voorstelling Grootouders voor het Klimaat
  Bernard Hubeau (covoorzitter Grootouders voor het Klimaat en emeritus faculteit Rechten en faculteit Sociale Wetenschappen UAntwerpen)

 • 10.15 uur
  Keynote lezing: Vreedzaam demonstreren voor urgente klimaatverbeteringen: welke (on)gehoorzame manieren zijn effectief en geoorloofd?
  Kees Schuyt (socioloog en jurist, promoveerde op proefschrift 'Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid', emeritus hoogleraar in Leiden en Amsterdam, lid van de Raad van State)

 • 11.00 uur
  Een blik op Thoreau’s werk (grootvader van het milieuactivisme?)
  Walter Weyns (gewoon hoogleraar UAntwerpen, faculteit Sociale Wetenschappen)

 • 11.30 uur
  (Un)civil disobedience en klimaatactie: een filosofische reflectie
  Maïté de Haan (Universiteit Antwerpen, Departement Wijsbegeerte, Oprichter van filosofisch platform Troebel, organisator Klimaatfestival Antwerpen)

 • 12.00 uur
  Juridische aspecten van burgerlijke ongehoorzaamheid
  Eric Lancksweerdt (hoofddocent UHasselt en UGent, faculteit Rechten)

 • 12.30 uur
  Vragen

 • 12.40 uur
  Broodjeslunch

 • 13.45 uur
  Twee concrete verhalen over burgerlijke ongehoorzaamheid:
  • Bos+: Bert De Somviele (directeur)
  • Greenpeace: Zanna Vanrenterghem (ondervoorzitter Klimaatcoalitie)

 • 15.00 uur
  Panelgesprek
  PANELLEDEN
  • Bert De Somviele
  • Zanna Vanrenterghem
  • Dirk Tonnard (Grootouders voor het Klimaat)
  • Margriet Goddijn (lid van de kerngroep van de Nederlandse Grootouders voor het Klimaat)
  • Dirk Holemans (Denktank OIKOS)
  • Sara Vicca (docent UAntwerpen, faculteit Wetenschappen)

            MODERATOR
            Gerlinde Verbist (gastprofessor en onderzoeksleider UAntwerpen,
            faculteit Sociale Wetenschappen)

 • 16.15 uur
  Slotwoord
  Tinneke Beeckman (filosofe en auteur)

 • 16.30 uur
  Receptie

 • 17.30 uur
  Einde

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Hof van Liere, de Tassiszaal en Dürerzaal
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro. Deze prijs omvat deelname aan het colloquium, de digitale documentatie en catering (koffie bij onthaal, broodjeslunch 's middags, afsluitende receptie).

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Doelgroep

Het is een interdisciplinair opgevat colloquium. Doelgroepen zijn onder meer actieve grootouders voor het klimaat, ouderen- en andere organisaties bekommerd om het klimaat, academici (rechten, sociale wetenschappen, letteren en wijsbegeerte, maar ook andere faculteiten, …) of hogescholen (onder meer opleidingen sociaal werk) betrokken bij de thema’s klimaat, milieu, activisme, participatie, veranderingsstrategieën, organisaties en NGO’s met aandacht voor klimaat en/of burgerlijke ongehoorzaamheid en hun medewerkers, advocaten, magistraten, andere rechtspractici, personen uit de mediawereld en iedereen met interesse voor activisme en klimaat.