maandag 26 april 2021 (13.30 - 17.30 uur)
Stadscampus of online

Ik schrijf in

Vaak worden de begrippen ‘bemiddelen’ en ‘onderhandelen’ door mekaar gebruikt. Een bemiddeling is de facto een onderhandeling tussen partijen, onder de professionele begeleiding van een bemiddelaar: een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale derde.

Het faciliteren en structureren van die onderhandelingen is één van de basiscompetenties van een bemiddelaar om een conflict te ontmijnen.

Het onderhandelingsproces bestaat uit drie hoofdfasen:

  • de voorbereiding
  • wat komt er op de onderhandelingstafel en hoe ga je daarmee om?
  • hoe bereik je een akkoord en hoe schrijf je het neer?

Deze middag spitst zich vooral, maar niet uitsluitend, toe op het oplossen van commerciële geschillen, met een diepgaande focus op het onderhandelen. Kennis over het krachtig doch principieel onderhandelen is essentieel om tot een zo optimaal mogelijk minnelijk akkoord te komen.

Spreker Theo De Beir (advocaat Nederlandstalige balie Brussel, erkend bemiddelaar, voorzitter Federale Bemiddelingscommissie) gaat met de deelnemers aan de slag, niet alleen vanuit de theorie maar evenzeer met praktische voorbeelden.

Zijn boek verschenen in 2020 de kracht van onderhandelen is inbegrepen in deze permanente vorming.

Locatie

UAntwerpen
Stadscampus
Aula nog te bepalen
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

of online.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 175. Bij deelname aan bijkomende sessies binnen het Nexus-programma van de permanente vorming bemiddeling, academiejaar 20/21, geniet u van een korting van € 15/sessie. De prijs van deze sessie omvat deelname aan de opleiding, de digitale documentatie en een exemplaar van het boek: de kracht van onderhandelen.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenning

  • OVB: 4 standaardpunten
  • NKN: 3.5 uren
  • FBC: 4 uren.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, rechtspractici, juristen en welzijnswerkers die professioneel met bemiddeling bezig zijn.