Ik schrijf in

De juiste berekening van de kost van een kind is geen sinecure. Er zijn dan ook verschillende methodes en tools, elk met voor- en nadelen. Nele Meersman en Vera Steyvers krijgen in hun bemiddelingspraktijk dagelijks vragen  rond de berekening van alimentatie van kinderen. In deze opleiding gaan ze samen met de deelnemers aan de slag om de verschillende parameters in een handmatige berekening binnen te brengen, waarbij ook aandacht wordt besteedt aan de verschillende tools en fiscale implicaties. De deelnemers gaan naar huis met een overzicht van berekeningsmethodes en inzicht in het geheel van de componenten die voor de berekening bepalend zijn. 

Docenten

  • Nele Meersman (erkend bemiddelaar in familiezaken)
  • Vera Steyvers (erkend bemiddelaar in familiezaken)

Locatie

Universiteit Antwerpen​
Stadscampus
​Aula nog te bepalen
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 165. De prijs van deze sessie omvat deelname aan de opleiding en de digitale documentatie. Bij inschrijving voor (een) bijkomende sessie(s) binnen het Nexus-programma van de permanente vorming bemiddeling academiejaar 22-23, geniet u van een korting van € 15/sessie. 

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

Erkenning ontvangen:

  • OVB: 4 punten
  • IBJ: 4 uren

Erkenningen in aanvraag: FBC, NKN.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, rechtspractici, juristen en welzijnswerkers die professioneel met bemiddeling bezig zijn.