vrijdag 26 februari 2021 (14.00 - 18.00 uur)
online

Ik schrijf in

Tijdens deze namiddag gaan de docenten nader in op de mogelijkheden tot alternatieve conflictoplossing (ADR) met de overheid. Het eerste deel heeft betrekking op ADR met de overheid in het algemeen, het tweede deel op ADR (vooral bemiddeling) in fiscale aangelegenheden.

Volgende topics komen onder meer aan bod:

 • anders kijken naar conflicten met de overheid
 • de mindset om dergelijke conflicten constructief aan te pakken
 • de verschillende ADR-methodes en hun kenmerken
 • maatschappelijke evoluties die overheden tot een andere aanpak dwingen
 • criteria om te bepalen of rechtspraak dan wel een andere aanpak geschikt of succesvol is
 • juridisch én praktisch kader
 • de rol van juridische professionals en ambtenaren
 • de concrete toepassing in fiscale bemiddeling.

Er wordt interactief gewerkt. Naast theorie komen ook praktische cases aan bod.

Docenten zijn Erik Lanksweerdt (hoofddocentUHasselt, praktijkassistent UAntwerpen) voor het algemeen deel en Elly Van de Velde (hoofddocent UHasselt) voor fiscale bemiddeling.

Locatie

Online.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 165. Bij deelname aan bijkomende sessies binnen het Nexus-programma van de permanente vorming bemiddeling, academiejaar 20/21, betaalt u € 150/sessie. Deze prijs omvat deelname aan de opleiding en de digitale documentatie.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenning

 • OVB: 4 standaardpunten
 • NKN: 3.5 uren
 • FBC: 4 uren
 • IBJ: 4 punten (voortgezette opleiding).

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, rechtspractici, juristen en welzijnswerkers die professioneel met bemiddeling bezig zijn.