Bij het opstarten van professionele activiteiten wordt ook de bemiddelaar geconfronteerd met een groeiend aantal verplichtingen. Naast de regels eigen aan een gereglementeerd beroep, zijn er de fiscaal- en sociaalrechtelijke verplichtingen. Eén en ander is ook afhankelijk van het statuut waarin de bemiddelaar wil werken: als werknemer of als zelfstandige en in dat laatste geval in welke vorm, een eenmanszaak of een vennootschap? Gaat de bemiddelaar aan de slag als ‘full’ zelfstandige of als zelfstandige ‘in bijberoep’? Hiermee is de kous nog niet af….

Er zijn immers verder nog de regels die opgelegd worden door de ‘Dienstenwet’, de AVG (GDPR), de Arbeidswet enz. Om al die regels te doen naleven staat er een omvangrijk ambtenarenapparaat klaar en kunnen er sancties worden opgelegd.

Steven Brouwers
en Luc Maes bespreken en ordenen alle verplichtingen schematisch geordend zodat de bemiddelaar zelf kan beoordelen voor welke domeinen beroep wordt gedaan op de dienstverlening van derden en welke verplichtingen zelf kunnen worden uitgevoerd.

Docenten

  • Steven Brouwers (advocaat, erkend bemiddelaar) 
  • Luc Maes (emeritus UAntwerpen)

Locatie

Universiteit Antwerpen
​​Stadscampus
Lokaal s. R.219
Rodestraat 14 of Lange Winkelstraat 9 - 13
2000 Antwerpen

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 165. De prijs van deze sessie omvat deelname aan de opleiding en de digitale documentatie. Bij inschrijving voor (een) bijkomende sessie(s) binnen het Nexus-programma van de permanente vorming bemiddeling academiejaar 22-23, geniet u van een korting van € 15/sessie. 

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

Erkenning ontvangen:

  • OVB: 4 standaardpunten
  • IBJ: 4 punten voortgezette opleiding
  • NKN: 4 uren
  • FBC: 4 uren

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, rechtspractici, juristen en welzijnswerkers die professioneel met bemiddeling bezig zijn.