Ik schrijf in

De bemiddelingswet voorziet dat wanneer één partij instemt met bemiddeling, ook de andere door de rechter kan worden verplicht om in een gerechtelijke bemiddeling mee te stappen Dergelijke gerechtelijke bemiddelingen gebeuren in een specifieke context en vergen dan ook een duidelijk gedefinieerde aanpak. Een gerechtelijke bemiddeling draait ook dikwijls om slepende en hoog conflictueuze situaties. Een gerechtelijke bemiddeling biedt dan ook heel wat kansen om tot een echte samenwerkingscontext te komen. Erkend bemiddelaar Franky De Meyer ontwikkelde een werkmethode die met deze complexiteit rekening houdt. Tijdens deze middag wordt die methode toegelicht en er wordt ook geoefend op de specifieke interventies in een dergelijke setting.  

Docent

Franky De Meyer (trainer-bemiddelaar)

Locatie

Universiteit Antwerpen
​​Stadscampus
Aula nog te bepalen
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 165. De prijs van deze sessie omvat deelname aan de opleiding en de digitale documentatie. Bij inschrijving voor (een) bijkomende sessie(s) binnen het Nexus-programma permanente vorming bemiddeling academiejaar 22-23, geniet u van een korting van € 15/sessie. 

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina. Maximum 16 deelnemers.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

Erkenningen in aanvraag: OVB, FBC, NKN, IBJ, IGO.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, rechtspractici, juristen en welzijnswerkers die professioneel met bemiddeling bezig zijn.