Ik schrijf in

Gezinsfiscaliteit is op zich al een vrij complex gegeven, in een (conflictueuze) transitiefase wordt die complexiteit nog verder uitvergroot. Feitelijke scheiding, echtscheiding, vereffening-verdeling van het (huwelijks)vermogen, voorlopige maatregelen voor de kinderen met een financiële regeling en de ouderschaps- en verblijfsregeling, alimentatie tussen de partners voor en na de echtscheiding enz., het zijn allemaal familiale transities met fiscale complicaties.

Tijdens deze interactieve workshop kaderen de sprekers enkele belangrijke items uit de rechtspraktijk, zoals:

 • de verschillende fiscale behandeling van een uitkering na echtscheiding met een lopende maandbedrag dan wel met een eenmalig kapitaal; 
 • de fiscale aftrekbaarheid van vrijwillig betaalde geldsommen zonder dat bewezen wordt op welke alimentatieverplichting ze betrekking hebben; 
 • is in het kader van een EOT een vermogensoverdracht die wordt voorgesteld als de betaling van een maandelijkse uitkering na echtscheiding fiscaal interessant en wat zijn de juridische risico’s;
 • wat is in het kader van een vereffening-verdeling het onderscheid tussen een verdelingsrecht en een verkooprecht; 
 • voor wie is het fiscaal voordeel van ‘kinderen ten laste’ en quid voor kinderen (minderjarig/meerderjarig) met inkomsten; 
 • fiscale verschillen voor gemeenschappelijke en niet-gemeenschappelijke kinderen in nieuw samengestelde gezinnen; 
 • gewone achterstallige onderhoudsgelden en onderhoudsgelden die achterstallig werden ingevolge de tussenkomst van een gerechtelijke uitspraak; 
 • fiscale aftrekbaarheid van het gratis ter beschikking stellen van een woning.

Docenten

 • Steven Brouwers (advocaat, erkend bemiddelaar) 
 • Luc Maes (emeritus UAntwerpen)

Locatie

Universiteit Antwerpen
​​Stadscampus
Aula nog te bepalen
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 165. De prijs van deze sessie omvat deelname aan de opleiding en de digitale documentatie. Bij inschrijving voor (een) bijkomende sessie(s) binnen het Nexus-programma van de permanente vorming bemiddeling academiejaar 22-23, geniet u van een korting van € 15/sessie. 

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

 • OVB: 3 standaardpunten
 • IBJ: 3 uren voortgezette opleiding
 • NKN: 3 uren
 • FBC.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, rechtspractici, juristen en welzijnswerkers die professioneel met bemiddeling bezig zijn.